Auktoriserad Elinstallatör A - Högspänning

Utbildningen är för dig som redan har läst Auktoriserad Elinstallatör, AL – Lågspänning och vill komplettera med högspänningsdelen. Utbildningen ger dig möjlighet att söka fullständig auktorisation för låg- och högspänningsanläggningar. Den första träffen är på distans och därefter följer fem veckors utbildning med en platsförlagd träff på den ort du väljer enligt nedan angivna datum.
WeekDateLocationLanguagePrice
37 14. sep.-19. okt. 2023 Solna/DistansSwedish
37 14. sep.-19. okt. 2023 Sundsvall/DistansSwedish
8 22. feb.-11. apr. 2024 Solna/DistansSwedish
8 22. feb.-11. apr. 2024 Sundsvall/DistansSwedish
36 05. sep.-10. okt. 2024 Sundsvall/DistansSwedish
See all courses to be arranged (6)
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Auktoriserad Elinstallatör A - Högspänning
Course manual : Yes
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Träffar

Träff Solna HT23 Sundsvall HT23 Solna VT24 Sundsvall VT24 Solna HT24 Sundsvall HT24
Veckovisa distansträffar, kursstart 14 september 14 september 22 februari 22 februari 5 september 5 september
Träff på plats 28 september 26 september 7 mars 5 mars 19 september 17 september
Sista distansträffen, avslutning 19 oktober 19 oktober 11 april 11 april 10 oktober 10 oktober

Utbildningen sträcker sig över 6 veckor och läses på distans via livesända träffar en eftermiddag i veckan, via egenstudier i portalen samt en träff på plats på den ort du väljer.

Target group

Utbildningen vänder sig till elektriker som avser att arbeta som Elinstallatör för regelefterlevnad och till de som avser att utföra egna arbeten.

Subjects covered in the course

Livesända träffar på distans med digitalt kursmaterial:

  • Ställverk
  • Kablage

Platsförlagd laborationsträff:

  • Praktisk övning högspänning
  • Studiebesök

Competence

Vår utbildning Auktoriserad Elinstallatör, AL - Lågspänning eller redan erhållen behörighet. Fullständig gymnasieutbildning inom elprogrammet installation, alternativt motsvarande kunskaper samt minst två års praktisk erfarenhet som elektriker.

Vill du veta mer om Våra utbildningar till Auktoriserad elinstallatör? Läs mer här!