Auktoriserad Elinstallatör A - Högspänning

Distansutbildning för dig som redan har läst Auktoriserad Elinstallatör, AL – Lågspänning och vill komplettera med högspänningsdelen. Utbildningen ger dig möjlighet att söka fullständig auktorisation för låg- och högspänningsanläggningar.

Week 38
16. sep.-18. nov. 2024
See hours
16. sep. 2024: 15:00 - 16:30
23. sep. 2024: 15:00 - 16:30
30. sep. 2024: 15:00 - 16:30
08. okt. 2024: 08:00 - 16:00
14. okt. 2024: 15:00 - 16:30
21. okt. 2024: 15:00 - 16:30
04. nov. 2024: 15:00 - 16:30
18. nov. 2024: 15:00 - 16:30
SwedishSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Type
Classroom
Course duration
1 day
Language
Swedish
Provider
Trainor

Utbildningen sträcker sig över 8-9 veckor och läses på distans via livesända träffar en eftermiddag i veckan (måndagar), via egenstudier i portalen samt en träff på plats i Sundsvall.

Höstens kurs börjar 16 september och avslutas 18 november. Träffen på plats äger rum 8 oktober.

Target group

Utbildningen vänder sig till elektriker som avser att arbeta som Elinstallatör för regelefterlevnad och till de som avser att utföra egna arbeten.

Subjects covered in the course

Livesända träffar på distans med digitalt kursmaterial:

  • Ställverk
  • Kablage

Platsförlagd laborationsträff:

  • Praktisk övning högspänning
  • Studiebesök

Competence

Vår utbildning Auktoriserad Elinstallatör, AL - Lågspänning eller redan erhållen behörighet. Fullständig gymnasieutbildning inom elprogrammet installation, alternativt motsvarande kunskaper samt minst två års praktisk erfarenhet som elektriker.

Vill du veta mer om Våra utbildningar till Auktoriserad elinstallatör? Läs mer här!

Technical information

Course manual

Yes, a physical course manual will be provided at course start.

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App