Preparandkurs inför EFNMS-certifiering

Ska du certifiera dig inom underhåll enligt EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) ? Vår preparandkurs gör dig väl förberedd för tentamen. Vi repeterar och tillämpar kunskaperna från vårt kursprogram Modernt underhåll för ledare.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Preparandkurs inför EFNMS-certifiering
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 2 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Certifiering får endast genomföras av en organisation som inte utbildat de personer som vill bli certifierade. I Sverige är det branschorganisationen Svenskt Underhåll som anordnar tentamen för certifiering av underhållsledare. Tentamenstillfällen brukar vara två gånger per år och vår kurs är ca tre veckor före dessa.
Läs mer om certifieringen och tentamen här (öppnas i nytt fönster): European Experts in Maintenance Management
För att erhålla ditt certifikat ska du utöver godkänd tentamen även ha arbetet med underhåll i fem år. Under två av de åren ska du ha varit i en arbetsledade position.

Goal

Efter genomförd kurs har du goda förutsättningar att bli certifierad underhållsledare.

Target group

Underhållsledare som önskar en god förberedelse för att bli certifierade enligt de krav som ställs av EFNMS.

Subjects covered in the course

  • Räkneuppgifter och tillämpning inom viktiga områden
  • Analys av certifieringskraven
  • Vad som är värt att känna till innan själva tentamenstillfället

Innan preparandkursen får du pröva dina underhållskunskaper genom ett kunskapstest. Har du bra resultat här är chanserna goda för att du också ska klara tentamen. Ditt resultat underlättar förberedelserna då du ser var det krävs en insats. Kursledaren kommer även att lägga tyngdpunkt på de avsnitt där gruppen behöver mest stöd.

Det finns många fördelar med certifiering. På det personliga planet får du en verifikation på att du har en kunskapsnivå som motsvarar de ställda kraven på underhållsledare inom Europa, vilket gör dig mer attraktiv för arbetsgivaren. Företaget tjänar på att ha certifierad underhållspersonal eftersom de då garanteras medarbetare som har en djup kännedom om underhållsprocesser, driftsäkerhet och underhållsekonomi. För arbetsgivaren är det också att sätt att stärka sitt varumärke att ha certifierad underhållspersonal.

Regulations

Competence

Vår kurs Modernt underhåll eller liknade.

Related courses: