Entreprenadjuridik grunder

Vår kurs i entreprenadjuridik går igenom skillnader och likheter mellan de olika standardavtalen, dessutom, hur avtalen påverkar och styr riskfördelningen mellan beställare och entreprenör. Kursen ger handfast vägledning i hur parterna ska agera i de olika situationer som kan inträffa vid till exempel utökad omfattning, ändrade förhållanden och tidsförskjutningar/förseningar i en entreprenad. Kursen behandlar branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Dessutom ger den en grundläggande förståelse för de regelverk som styr parternas avtal inom entreprenadområdet.
WeekDateLocationLanguagePrice
43 23. okt. 2023 LivesändningSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Entreprenadjuridik grunder
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Deltagarna kommer att ges stora möjligheter att delta och bidra med egna frågeställningar utifrån egna erfarenheter.

Goal

Att du efter genomförd kurs har grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik

Target group

Du som utför eller beställer entreprenader, t ex entreprenörer och underentreprenörer, fastighetsägare, byggherrar, förvaltare och konsulter

Subjects covered in the course

  • Grundläggande avtalsrätt
  • Val av standardavtal, dess systematik, och olika entreprenadformer
  • Arbetenas omfattning, utförande- och funktionsansvar med mera
  • ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav
  • Organisation – ombud, byggmöten och dagbok
  • Tider – behandling av kontraktstid, hinder, forcering, ansvarstid och garantitid, vite vid försening
  • Ansvar, resultat- och garantiansvar, ansvar för försening, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd

Regulations

AB 04 och ABT 06.

Competence

Inga förkunskaper krävs

Related courses: