Värdeskapande underhåll - Block 2

Det andra blocket i vår utbildning Värdeskapande Underhåll behandlar underhållets ledning. Vision, strategier, policy och mål är avgörande för att nå ett kostnadseffektivt underhåll. Vi tittar på hur underhållsledningssystemet hjälper dig att uppnå hög driftsäkerhet samt vikten av planering, schemaläggning och beredning av underhållsaktiviteterna.
This classroom course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Ingår som en del i kursprogrammet Värdeskapande Underhåll.

Goal

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om olika organisationsteorier inom underhåll, effektiva stöd- och informationssystem och hur dessa samverkar samt underhållet påverkas av gällande lagar och krav.

Target group

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Subjects covered in the course

Dimensionering av resurser och organisation i underhållets ledningssystem sker så att underhållsverksamheten klarar av att uppnå uppsatta mål. Det gäller att snabbt kunna optimera sammansättningen av resurserna; personal, verktyg, reservdelar, dokumentation etc. Att finna rätt information vid rätt tillfälle med minsta möjliga ansträngning blir allt viktigare. Underhållsorganisationen måste därför ha effektiva och väl fungerande stödsystem för att kunna utföra ett kostnadseffektivt underhåll.

  • Underhållets vision, strategier, policy och mål för ökad driftsäkerhet.
  • Ledningssystem för underhåll med åtgärder, resurser och administration.
  • Effektiva underhållsplaner med Beredning och schemaläggning av åtgärder och resurser för att säkerställa en hög driftsäkerhet.
  • Arbetsorderns roll för att hantera och återrapportera förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder på ett effektivt sätt.
  • Olika stödsystem i underhållet som gör underhållsarbetet effektivare.
  • Hur resurser hanteras på rätt sätt för att underhållsåtgärderna ska kunna ske på rätt utrustning, på rätt sätt och vid rätt tillfälle med rätt resultat.
  • Val av den organisation som är mest effektiv i förhållande till ställda krav.
  • Kartläggning och säkring av kompetenser för att kunna leverera effektiva underhållsåtgärder.

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App