Validering av elektriker

Validering är en snabb väg till jobb. Om du har arbetat som elektriker tidigare och därmed har yrkeserfarenhet men saknar betyg eller intyg för att få en anställning kan du validera dina kunskaper med Trainor. Validering är alltså ett sätt att visa och styrka dina kunskaper.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Course duration
3 days
Language
Swedish
Provider
Trainor

Du kan ansöka om validering hos Trainor på något av följande sätt:

  • Arbetsförmedlingen, det är din handläggare som tar beslutet
  • Din arbetsgivare söker och bekostar valideringen
  • Du söker och bekostar valideringen själv

Goal

Efter validering med godkänt resultat ska du kunna arbeta som elektriker i Sverige.

Target group

Du som arbetat inom branschen men saknar dokumentation på dina kunskaper. Valideringen riktar sig även till dig som varit verksam i ett annat land än Sverige och behöver veta vilka områden som du måste komplettera med för att få arbeta som elektriker här.

Subjects covered in the course

Hur går valideringen till?
Vi är certifierade av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY). Kartläggningen genomförs enligt ECY's nationella valideringsmodell. Syftet med valideringen är att dina kunskaper ska utvärderas på ett systematiskt och rättvist sätt. Alla moment som du har förmåga inom, synliggörs i en validering och det blir tydligt för installationsföretagen vad du kan.

Du som klarar alla moment i valideringen får ett yrkesbevis enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) nationella valideringsmodell. Beviset är erkänt inom branschen och du kan använda det när du söker jobb. Efter att ha arbetat tre månader som elektriker i ett svenskt installationsföretag som är anslutet till installationsavtalet kan du ansöka om ditt ECY-certifikat.

Valideringsprocessen

  • Uppstart: Du får information om valideringens innehåll, om tester och hur dina kompetenser kommer att bedömas, vilka möjligheter till kompletterande utbildning och kompetensutveckling som finns efter valideringen samt beräknad tidsåtgång.
  • Kartläggning: Vi dokumenterar och bedömer din yrkesbakgrund.
  • Bedömning: Vi testar dina kunskaper, färdigheter och förmågor enligt valideringsmodellen från Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).
  • Dokumentation: Du får kompetensbevis vid full kvalifikation eller kompetensintyg med kompletteringsutlåtande. Kompetensintyget visar vad du kan. Kompletteringsutlåtandet beskriver vilka kompetenskriterier som inte uppfylls och förslag på lämpliga utbildningsinsatser.

Regulations

Kartläggningen genomförs enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) nationella valideringsmodell. Syftet med valideringen är att dina kunskaper ska utvärderas på ett systematiskt och rättvist sätt. Alla moment som du har förmåga inom, synliggörs i en validering och det blir tydligt för installationsföretagen vad du kan.
För godkänd validering krävs godkänt resultat på teoretiska och praktiska valideringstester som kontrollerar kunskaperna inom praktisk ellära och elkraftteknik.

Competence

Deltagaren ska ha arbetat som eller utbildat sig till elektriker men saknar betyg eller annan dokumentation.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App