Värdeskapande underhåll - Block 3

Block 3 i vår underhållsutbildning handlar om effektiva sätt att undvika fel innan de uppstår: Förebyggande underhåll. Du lär dig metoder för grundorsaksanalys, riskanalys, tillståndskontroll och systematisk problemlösning.
This classroom course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Ingår som en del i kursprogrammet Värdeskapande Underhåll.

Goal

Efter genomförd kurs har du fått ökade kunskaper om hur olika underhållsstrategier kan tillämpas för att skapa ett effektivt underhåll och ökad driftsäkerhet till optimal kostnad genom fokus på hur funktionsfel kan förutses och förebyggas.

Target group

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Subjects covered in the course

Tillståndskontroll och övervakning är områden där modern teknik gör underhållet effektivare. För att uppnå världsklass måste man använda tekniken på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Att skapa rena system utan föroreningar, snabbt hitta och åtgärda begynnande fel och utföra tester inför driftsättning är olika exempel på hur detta kan användas i praktiken. En hög tillgänglighet förutsätter att reservdelar finns tillgängliga eller att leveranstiden är kort. I de fall fel ändå uppstår gäller det att hitta och avhjälpa dem så fort som möjligt.

  • Grunderna i felteori, d.v.s. vilka typer av fel som kan uppstå, felorsaker, felutveckling och vilka konsekvenser de kan få.
  • Metoder för avhjälpande felsökningsmetodik, grundorsakanalys (RCA) och systematisk problemlösning.
  • Genomgång av begreppet risk och olika risker som kan förekomma.
  • Beredning, effektivisering och optimering av det förebyggande underhållet för att undvika eller minska konsekvenserna av identifierade risker.
  • Metoder och verktyg för riskanalyser, t.ex. FMEA, MTO och RCM.
  • Kriterier för ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll.
  • Strategier för reservdelar, kritiska reservdelar och alternativ till förråd.
  • Tribologi, d.v.s. läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan.

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App