Krishantering

Vill du skapa bättre förutsättningar för din verksamhet att klara av en kris? Ska du leda, samordna eller medverka i krisledningsarbetet? Vår kurs hjälper dig och ditt företag att bygga grunden för god krishantering för ökad trygghet i osäkra tider. När du vill påbörja eller fördjupa krisberedskapen i din organisation är vår introduktionskurs i krishantering en bra inledning. Kursen riktar sig till ledningen och nyckelpersoner inom organisationen.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Krishantering
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 2 hours
Language:Swedish
Provider : Trainor

Goal

Kursen ger dig medvetenhet om och förståelse för vilka typer av risker och kriser som ditt företag kan råka ut för samt hur du skapar förutsättningar för att bäst hantera dem.

Target group

Vd:ar, platschefer, krisledare, stabschefer, sekreterare, kommunikationsansvariga och andra nyckelpersoner i företaget

Subjects covered in the course

Kursen förbereder dig för att du ska kunna agera säkert vid kris och hantera akuta situationer som olycksfall och dödsfall som kan inträffa i verksamheten.

 • Definitionen av en kris
 • Olika typer av kriser
 • Varför krishantering?
 • Vad säger lagen?
 • De 4 stegen av medvetenhet och kunskap
 • Den traumatiska krisens 4 faser
 • Den praktiska krisens 3 faser
 • Krishantering i praktiken
 • Före, under och efter en kris
 • Utmaningar, skadeeffekter och exempel från verkligheten
 • Prioritering och verktyg
 • Nästa steg: Hur vi går vidare

Regulations

AFS 1999:7

Competence

Inga förkunskapskrav.