Omprov - Certifierad mätarmontör

Det här är ett omprov för dig som gått kursen Certifierad mätarmontör och tidigare genomfört ett försök av det teoretiska provet som ingår i kursen.
WeekDateLocationLanguagePrice
46 16-30. nov. 2023 ***Swedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Omprov - Certifierad mätarmontör
Course manual : Yes
Type : Classroom
Course duration: 2 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Det totala antalet tillgängliga försök för det här provet är två, det vill säga ett provförsök samt ett omprovsförsök. Deltagaren repeterar inför omprovet med det material som erhållits under den kursen.

Goal

Energiföretagen Sverige har ställt krav på att företag i branschen ska ha certifierade mätarmontörer. Många kunder ställer redan detta krav i sina upphandlingar och syftet är att de ska kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla. Efter genomförd utbildning med godkänt prov, samt övriga certifieringskrav uppfyllda, ansöker du om licens från Energiföretagen Sverige, Auktorisationsnämnden för mätarmontörer, 101 53 Stockholm

Target group

Detta omprov är för dig som tidigare gått kursen Certifierad Mätarmontör och redan gjort ett provförsök.

Regulations

För certifiering krävs:

  • Godkänt på teoretiskt prov
  • Genomförd utbildning Heta Arbeten
  • Intyg om produktspecifik information från leverantör för mätare som du monterar. Intyget får vara max 2 år gammalt. Intyg på praktisk erfarenhet med minst 20 kompletta mätarbyten.

Competence

Genomförd kurs Certifierad Mätarmontör samt ett icke godkänt provförsök.

Related courses: