Begränsad Auktorisation B - del 2

Som reparatör eller installatör av olika utrustningar har du behov av den teoretiska och praktiska kompetensen för Begränsad auktorisation B. Den andra delen av kursen handlar om elkraftteknik.
This classroom course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund. Den består av två stycken tvådagarsträffar. Före och mellan träffarna studerar ni på distans i vår webbportal.

Target group

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund. Den består av två stycken tvådagarsträffar. Före och mellan träffarna studerar ni på distans i vår webbportal.

Subjects covered in the course

Elkraftteknik

  • Uppsättning och flyttning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag
  • Fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning
  • Ritningar och elscheman
  • Gällande regler och standarder för elinstallationsarbeten
  • Mäta spänning, ström och resistans samt utföra isolationsmätning
  • Kontroll före idrifttagning webb och Skötsel av elektriska anläggningar webb
  • Skriftligt prov

Competence

Praktisk erfarenhet från den typ av elinstallationsarbete som auktorisationen omfattar. Grundläggande kunskaper inom matematik och ellära. För att kunna ansöka om Begränsad auktorisation B ställs ett utbildningskrav och ett krav på två års praktisk erfarenhet.
Innehållet i vår kurs följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:4. Deltagaren ansöker själv om Auktorisationen när alla kraven är uppfyllda.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App