Värdeskapande underhåll - Block 4

i det fjärde blocket i Värdeskapande Underhåll lär du dig om förbättringsarbetet i underhållet. Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom att arbeta med förbättringsarbete. Detta sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess.
This classroom course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Ingår som en del i kursprogrammet Värdeskapande Underhåll.

Goal

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om hur förbättringsarbete kan användas i underhållet, vilket ger en god grund för att öka driftsäkerheten.

Target group

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Subjects covered in the course

För att vara konkurrenskraftig gäller det att arbeta långsiktigt och uthålligt med förbättringsarbetet. Grunden för det förbättrande underhållet är att ständigt hitta nya lösningar och använda nya innovativa metoder. I kursen går vi igenom olika metoder och verktyg som kan användas i förbättringsarbetet. De som arbetar med underhåll driver eller deltar ofta i förbättringsprojekt, det innebär att kunskapen om hur dessa bör genomföras måste vara god.

  • Varför företag måste arbeta med kvalitetssäkring och ständiga förbättringar samt vad det ger för effekter på företagets lönsamhet.
  • Framgångsfaktorer för att skapa ett levande och långsiktigt förbättringsarbete.
  • Genomgång av metoder och verktyg som kan tillämpas i förbättringsarbetet.
  • Hur ett förbättrande underhåll används som ett kraftfullt verktyg för att öka driftsäkerheten.
  • Genomgång av den strategiska metoden TPM och hur den kan tillämpas.
  • Hur man arbetar effektivt med förbättringsprojekt.
  • Att arbeta i team och med kommunikation.
  • Inlärningsprocesser och kompetensutvecklingsstrategier.

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App