ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1.
WeekDateLocationLanguagePrice
40 06. okt. 2023 LivesändningSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : ESA Industri och Installation
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Goal

Du som arbetar inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande ska lära dig att förebygga elolycksfall genom att tillämpa den anpassade säkerhetsanvisningen ESA Industri & Installation.

Target group

Arbetsgivare, arbetstagare, såväl tekniker som administratörer som är verksamma inom industri- och installationsföretag och måste kunna tillämpa hela eller delar av ESA Industri & Installation vid skötsel av elanläggningar.

Subjects covered in the course

ESA Industri och Installation omfattar regler för arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande.

  • Elfaran
  • Elsäkerhetsorganisationen
  • Planering av arbete
  • Riskhantering
  • Kommunikation
  • Skötsel och underhåll
  • Arbetsmetoder
  • Icke elektriskt arbete
  • Slutprov

Regulations

ESA Industri & Installation 15 som framtagits i ett samarbete mellan IN, FIE och Energiföretagen Sverige.

Competence

Inga förkunskaper behövs

Läs mer om våra ESA-utbildningar här!

Related courses: