Elsäkerhet vid arbete

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Kursen baseras på Skötsel av elektriska anläggningar (Europastandarden SS-EN 50110-1) och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara från Elsäkerhetsverket och arbetsmiljöverket.
This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
1 day
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Goal

Efter kursen ska deltagarna förstå hur Standarden 50110-1 planerar arbetet, olika arbetsmetoder och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.”.

Target group

Kursen vänder sig till alla dem som ska arbeta där det finns en elektrisk fara både fackkunniga och lekmän. Det kan t.ex. vara elektriker, vaktmästare, arbetsledare mm. inom fastighet, industri-, gruv- och distributionsanläggningar.

Subjects covered in the course

Under utbildningen går vi igenom elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet, europastandarden SS-EN 50110-1 (Skötsel av elektriska anläggningar) och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara.

Vi går igenom hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning. Utbildningen innehåller tillträdesregler, arbetets organisation och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Även riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet tas upp.

I kursen Elsäkerhet vid arbete går vi igenom de olika arbetsmetoderna med-, utan och nära spänning samt risker med arbete invid parallella ledningar. Vi går också igenom föreskriften och allmänna råd om Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar.

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar, ELSÄK-FS 2022:3
  • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
  • Handboken Arbete vid risk för elektrisk fara
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Regulations

SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar

Competence

Technical information

Course manual

Yes, a physical course manual will be provided at course start.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App