Modernt Underhåll

Vår övergripande underhållsutbildning ger dig kunskaper om underhållets påverkan på företagets lönsamhet. Utbildningen varvar teori med praktiska moment och eget arbete. Modernt Underhåll skärper din blick för vad som verkligen ger resultat. Kursen består av fyra block med träffar om vardera två dagar och tillhörande webbkurser.

Goal

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om metoder och angreppssätt för att effektivisera underhållet och öka driftsäkerheten.

Target Group

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Put together your course program (4)

Each course in this course program can be tailored to suit your needs - choose between available languages, locations, dates and even industries.

Course location

We suggest some course dates based on selected course location

Select time frame

When would you like to start the course program?

1/4
Modernt underhåll - Block 1

Modernt underhåll - Block 1

Det första blocket i vår utbildning Modernt Underhåll handlar om driftsäkerhet och värdeskapande underhåll. Du lär dig om hur underhåll och driftsäkerhet påverkar verksamhetens lönsamhet och vilken betydelse underhållet har.
Learning type:
Classroom
Duration:

2 days

WeekDateLocationLanguage
6 07-08. feb. 2024 SolnaSwedish
2/4
Modernt underhåll - Block 2

Modernt underhåll - Block 2

Det andra blocket i vår utbildning Modernt Underhåll behandlar underhållets ledning. Vision, strategier, policy och mål är avgörande för att nå ett kostnadseffektivt underhåll. Vi tittar på hur underhållsledningssystemet hjälper dig att uppnå hög driftsäkerhet samt vikten av planering, schemaläggning och beredning av underhållsaktiviteterna.
Learning type:
Classroom
Duration:

2 days

WeekDateLocationLanguage
11 13-14. mars 2024 GöteborgSwedish
3/4
Modernt underhåll - Block 3

Modernt underhåll - Block 3

Block 3 i vår underhållsutbildning handlar om effektiva sätt att undvika fel innan de uppstår: Förebyggande underhåll. Du lär dig metoder för grundorsaksanalys, riskanalys, tillståndskontroll och systematisk problemlösning.
Learning type:
Classroom
Duration:

2 days

WeekDateLocationLanguage
15 10-11. apr. 2024 SolnaSwedish
4/4
Modernt underhåll - Block 4

Modernt underhåll - Block 4

i det fjärde blocket i Modernt Underhåll lär du dig om förbättringsarbetet i underhållet. Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom att arbeta med förbättringsarbete. Detta sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess.
Learning type:
Classroom
Duration:

2 days

WeekDateLocationLanguage
20 15-16. mai 2024 SolnaSwedish
Customise your course

In order to buy this course program, you need to choose languages, locations, dates and industries for all included courses.

Found no fitting course within selected course location and time frame? Try again to see more options:

Course location

We suggest some course dates based on selected course location

Select time frame

When would you like to start the course program?

Related courses: