Värdeskapande Underhåll

Vår övergripande underhållsutbildning ger dig kunskaper om underhållets påverkan på företagets lönsamhet. Utbildningen varvar teori med praktiska moment och eget arbete. Värdeskapande Underhåll skärper din blick för vad som verkligen ger resultat. Kursen består av fyra block med träffar om vardera två dagar och tillhörande webbkurser. Kursen gick tidigare under namnet Modernt Underhåll.

Course 1 out of 4
Classroom

Det första blocket i vår utbildning Värdeskapande Underhåll handlar om driftsäkerhet och värdeskapande underhåll. Du lär dig om hur underhåll och driftsäkerhet påverkar verksamhetens lönsamhet och vilken betydelse underhållet har.

Duration: 2 days
Course 2 out of 4
Classroom

Det andra blocket i vår utbildning Värdeskapande Underhåll behandlar underhållets ledning. Vision, strategier, policy och mål är avgörande för att nå ett kostnadseffektivt underhåll. Vi tittar på hur underhållsledningssystemet hjälper dig att uppnå hög driftsäkerhet samt vikten av planering, schemaläggning och beredning av underhållsaktiviteterna.

Duration: 2 days
Course 3 out of 4
Classroom

Block 3 i vår underhållsutbildning handlar om effektiva sätt att undvika fel innan de uppstår: Förebyggande underhåll. Du lär dig metoder för grundorsaksanalys, riskanalys, tillståndskontroll och systematisk problemlösning.

Duration: 2 days
Course 4 out of 4
Classroom

i det fjärde blocket i Värdeskapande Underhåll lär du dig om förbättringsarbetet i underhållet. Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom att arbeta med förbättringsarbete. Detta sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess.

Duration: 2 days

Goal

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om metoder och angreppssätt för att effektivisera underhållet och öka driftsäkerheten.

Target Group

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App