Underhållets ledningssystem

Det finns olika strategier för hur underhållet kan bedrivas. De faktorer som påverkar valet är ekonomi, drift- och personsäkerhet, miljö, kvalitet och vilka typer av fel som kan uppstå. Den här kursen beskriver hur du skapar ett effektivt underhåll utifrån de förutsättningar som råder i anläggningen. Du får kunskap om de olika komponenterna i ett bra underhåll och hur du skapar och förbättrar underhållsplanen.

This elearning course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this eLearning course and we will do our best to help you!

Contact us

No available courses for this filter combination

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App