Underhållets ledningssystem

Det finns olika strategier för hur underhållet kan bedrivas. De faktorer som påverkar valet är ekonomi, drift- och personsäkerhet, miljö, kvalitet och vilka typer av fel som kan uppstå. Den här kursen beskriver hur du skapar ett effektivt underhåll utifrån de förutsättningar som råder i anläggningen. Du får kunskap om de olika komponenterna i ett bra underhåll och hur du skapar och förbättrar underhållsplanen.
Type
E-learning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
4 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Den här webbkursen ingår i kursprogrammet Värdeskapande underhåll men kan även läsas fristående.

Target

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om hur underhållets strategier, mål och åtgärder hör ihop och hur målen styr underhållsplanen. Du kan kombinera rätt resurser med rätt underhållsåtgärder genom en väl fungerande administration.

Target group

Du som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industrin eller annan verksamhet där det krävs hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Subjects covered in the course

  • Underhållsplan - Förutsättningar, innehåll och uppstart
  • Underhållsstrategier
  • Komponenterna i ett bra underhåll - Åtgärder, Resurser och Organisation

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App