Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning

Elsäkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elriskkällor krävs att vi behärskar och följer regelverket. I kursen ingår även första hjälpen vid elolyckor.

Technical information

Course name : Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 2 hours
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Syftet med kursen är att deltagaren ska förstå och kunna tillämpa regelverket för arbete på driftsatt anläggning.

Target group

Elsäkerhet vid arbete vänder sig till alla som ansvarar för och/eller genomför elunderhåll inom industri och fastigheter samt projektörer och installatörer av elkrafttekniska anläggningar.

Subjects covered in the course

Kursen bygger på SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara som är publicerad av Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhet vid arbete- Industri, låg- och högspänning är anpassad efter industrins behov och situationer, kursen ger dig kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar (Europastandarden SS-EN 50110-1). Genom att veta om vilka elfaror du kan utsättas för kan du bättre planera ditt arbete så att det blir tryggt och säkert. Kursen behandlar både låg- och högspänningsanläggningar.

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Handboken Arbete vid risk för elektrisk fara
  • Standarden SS-EN 50110-1 ”Skötsel av elektriska anläggningar”
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Elsäkerhetsplanering och riskhantering
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Första hjälpen vid elolyckor

Competence

Related courses