Underhållets organisation

Hur underhållet bäst organiseras beror bland annat på produktsortiment och komplexitet, företagsstorlek, geografisk omfattning. I den här kursen får du lära dig teorin bakom de vanligaste organisationstyperna inom underhåll; linje, centraliserad, decentraliserad, matrisorganisation och extern organisation. För- och nackdelar med respektive organisationstyp presenteras samt hur de påverkar personal, effektivitet och resultat. Vidare behandlas motivation och kompetenssäkring, varför de är viktiga samt hur de påverkas av olika faktorer.

This elearning course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this eLearning course and we will do our best to help you!

Contact us

No available courses for this filter combination

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App