Underhållets organisation

Hur underhållet bäst organiseras beror bland annat på produktsortiment och komplexitet, företagsstorlek, geografisk omfattning. I den här kursen får du lära dig teorin bakom de vanligaste organisationstyperna inom underhåll; linje, centraliserad, decentraliserad, matrisorganisation och extern organisation. För- och nackdelar med respektive organisationstyp presenteras samt hur de påverkar personal, effektivitet och resultat. Vidare behandlas motivation och kompetenssäkring, varför de är viktiga samt hur de påverkas av olika faktorer.
Type
E-learning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
2 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Den här webbkursen ingår i kursprogrammet Värdeskapande underhåll men kan även läsas fristående.

Target

Efter genomförd kurs har du fått ökade kunskaper om olika organisationers uppbyggnad och hur de påverkar effektiviteten i verksamheten.

Target group

Du som arbetar inom underhåll och är intresserad av hur underhållets organisation påverkar effektivitet, personal och driftsäkerhet, samt hur du höjer medarbetarnas motivation, engagemang och långsiktig kompetens.

Subjects covered in the course

  • För- och nackdelar med vanliga organisationstyper inom underhåll: Linjeorganisation, Centraliserad organisation, Decentraliserad organisation, Matrisorganisation, Extern organisation (Outsourcing)
  • Val av organisation
  • Organisationsförändringen
  • Motivation och engagemang
  • Kompetenssäkring

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App