Röjningsarbete i ledningsgata och arbete nära kraftledningar

En modern och verklighetsnära webbkurs för dig som behöver kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning, arbete nära kraftledningar och besiktning. I kursen lär du dig att i din vardag tillämpa de branschframtagna elsäkerhetsanvisningarna enligt röjningsmetoden i ledningsgata och skog.
Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
50 minutes
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.
03944c2f-7092-11ed-85f0-4e4a9f495067_EverkM04Fraga06.jpg
3d947986-7092-11ed-a7a2-4e4a9f495067_MicrosoftTeamsimage1.png

Target

Deltagarna som genomför utbildningen kan arbeta med arbetsmetoden Röjning i ledningsgata

Target group

Underhållsröjningspersonal, Tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer som arbetar med distributions-anläggningar.

Subjects covered in the course

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vår kurs följer arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och beaktar de delar SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar som är tillämpliga för röjningsarbete i kraftledningsgata och skog.

  • Elektriska anläggningar
  • Elektriska faror
  • Nätbolaget
  • När olyckan är framme

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App