Röjningsarbete i ledningsgata och arbete nära kraftledningar

En webbkurs för dig som arbetar nära kraftledningar med underhållsröjning eller besiktning. Lär dig att förebygga elfara och tillämpa elsäkerhetsanvisningarna i ditt arbete enligt röjningsmetoden i ledningsgata och skog.

3d947986-7092-11ed-a7a2-4e4a9f495067_MicrosoftTeamsimage1_1000.webp
03944c2f-7092-11ed-85f0-4e4a9f495067_EverkM04Fraga06_1000.webp
Type
eLearning
Estimated duration
50 minutes
Language
Swedish
Provider
Trainor

Target

Deltagarna som genomför utbildningen kan arbeta med arbetsmetoden Röjning i ledningsgata

Target group

Underhållsröjningspersonal, Tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer som arbetar med distributions-anläggningar.

Subjects covered in the course

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vår kurs följer arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och beaktar de delar SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar som är tillämpliga för röjningsarbete i kraftledningsgata och skog.

  • Elektriska anläggningar
  • Elektriska faror
  • Nätbolaget
  • När olyckan är framme

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App