Röjningsarbete i ledningsgata och arbete nära kraftledningar

03944c2f-7092-11ed-85f0-4e4a9f495067_EverkM04Fraga06.jpg
3d947986-7092-11ed-a7a2-4e4a9f495067_MicrosoftTeamsimage1.png
En modern och verklighetsnära webbkurs för dig som behöver kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning, arbete nära kraftledningar och besiktning. I kursen lär du dig att i din vardag tillämpa de branschframtagna elsäkerhetsanvisningarna enligt röjningsmetoden i ledningsgata och skog.

Technical information

Course name : Röjningsarbete i ledningsgata och arbete nära kraftledningar
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 50 minutes
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Deltagarna som genomför utbildningen kan arbeta med arbetsmetoden Röjning i ledningsgata

Target group

Underhållsröjningspersonal, Tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer som arbetar med distributions-anläggningar.

Subjects covered in the course

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vår kurs följer arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och beaktar de delar SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar som är tillämpliga för röjningsarbete i kraftledningsgata och skog.

  • Elektriska anläggningar
  • Elektriska faror
  • Nätbolaget
  • När olyckan är framme

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs