Tribologi

Tribologi är läran om friktion, nötning och smörjning. Vår kurs ger dig grundläggande kunskaper om tribologi samt hur du kan reducera friktion och nötning. Du får också lära dig hur olika smörjmedel är uppbyggda och hur de olika tillsatserna påverkar deras egenskaper gör dessutom att valet av rätt typ av smörjmedel underlättas.

This elearning course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this eLearning course and we will do our best to help you!

Contact us

No available courses for this filter combination

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App