Tribologi

Tribologi är läran om friktion, nötning och smörjning. Vår kurs ger dig grundläggande kunskaper om tribologi samt hur du kan reducera friktion och nötning. Du får också lära dig hur olika smörjmedel är uppbyggda och hur de olika tillsatserna påverkar deras egenskaper gör dessutom att valet av rätt typ av smörjmedel underlättas.
Type
E-learning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
4 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Den här webbkursen ingår i kursprogrammet Värdeskapande underhåll men kan även läsas fristående.

Target

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om hur de tre begreppen friktion, nötning och smörjning hänger samman. Du har även lärt dig hur man kan reducera kostnaderna och riskerna genom att planera för och arbeta med tribologi.

Target group

Du som vill veta mer om hur man effektivt minskar de förluster och kostnader som uppstår i samband med friktion och nötning.

Subjects covered in the course

Kursen ger dig en grundläggande introduktion i tribologi och förklarar begreppen friktion, nötning och smörjning. Dessutom beskrivs hur du kan reducera friktion och nötning på olika sätt. Ökade kunskaper om hur olika smörjmedel är uppbyggda och hur de olika tillsatserna påverkar deras egenskaper gör dessutom att valet av rätt typ av smörjmedel underlättas. Kursen beskriver även vilka typer av föroreningar som kan uppstå i olika typer av system och hur de kan avlägsnas genom att använda effektiva reningssystem.

  • Tribologi.
  • Smörjmedel.
  • Föroreningar
  • Smörjsystem.

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App