Grundorsaksanalys

Grundorsaksanalys innebär att hitta grundorsaken till varför fel uppstår och hur konsekvenserna av felet kan minskas eller undvikas helt. Vid avhjälpande åtgärder är det vanligt att man behandlar symptomen i stället för de bakomliggande orsakerna till att felet uppstår. Då finns det risk att felet uppstår igen och kostnaderna kan bli stora med tiden. Grundorsaksanalys, eller Root Cause Analysis (RCA), är en metod som kan användas vid såväl enkla som komplexa situationer och på olika nivåer inom verksamheten. Den här kursen ger dig flera olika verktyg och du lär dig tillämpa dessa i din verksamhet.

This elearning course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this eLearning course and we will do our best to help you!

Contact us

No available courses for this filter combination

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App