Grundorsaksanalys

Grundorsaksanalys innebär att hitta grundorsaken till varför fel uppstår och hur konsekvenserna av felet kan minskas eller undvikas helt. Vid avhjälpande åtgärder är det vanligt att man behandlar symptomen i stället för de bakomliggande orsakerna till att felet uppstår. Då finns det risk att felet uppstår igen och kostnaderna kan bli stora med tiden. Grundorsaksanalys, eller Root Cause Analysis (RCA), är en metod som kan användas vid såväl enkla som komplexa situationer och på olika nivåer inom verksamheten. Den här kursen ger dig flera olika verktyg och du lär dig tillämpa dessa i din verksamhet.
Type
E-learning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
4 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Den här webbkursen ingår i kursprogrammet Värdeskapande underhåll men kan även läsas fristående.

Target

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om olika metoder och angreppssätt för att kunna hitta och åtgärda grundorsaker till fel och problem.

Target group

Du som arbetar med underhåll eller produktion i verksamhet där det krävs hög produktivitet och effektivitet samt långsiktiga förbättringar av dessa.

Subjects covered in the course

  • Anläggningseffektivitet och underhållsstrategier
  • Felteori - Förebygga & avhjälpa, feltyper, felintensitet, felfrekvens, felorsaker
  • Felutveckling - Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer
  • Felsökning - Metod, specifikation, orsaksanalys, effektanalys, felträdsanalys
  • Problemlösning - Brainstorming, PDCA-hjulet, 5 Varför? + 1 Hur?, Förebyggande problemlösning
  • De sju kvalitetsstyrningsverktygen

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App