Underhållsekonomi

Underhållet är en viktig faktor för företagets vinst. Den här kursen är för dig som jobbar med underhåll och som behöver förstå företagets ekonomiska modell och kunna påverka investeringar, kompetensutveckling, extra personal etc. så att även ekonomer kan se fördelarna och vinsterna. Vi tittar även på när det kan vara mer lönsamt att införa underhållsåtgärder istället för att köpa ny och dyr utrustning.
Type
E-learning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
4 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Den här webbkursen ingår i kursprogrammet Värdeskapande underhåll men kan även läsas fristående.

Target

Efter genomförd kurs har du fått ökad kännedom om de olika samband som finns mellan de underhållsinsatser som genomförs och företagets lönsamhet. Du kan även upprätta underlag för ekonomiska beslut och investeringar.

Target group

Du som vill veta mer om hur nya åtgärder, investeringar eller andra typer av förändringar inom underhållet ska kunna motiveras med ekonomiska termer.

Subjects covered in the course

  • Ekonomiska modeller
  • Ekonomistyrning
  • Terminologi - kostnader/intäkter, resultat, budgetering
  • Kalkyler - underlag, modeller, investeringar och inköp
  • Motiveringsmetodik
  • Underhållets påverkan på lönsamheten

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App