Tillståndsbaserat underhåll

Ett effektivt förebyggande underhåll handlar om att hitta felen innan de ger upphov till haveri. I den här kursen får du lära dig principerna för tillståndskontroller, d.v.s. när, var, hur och varför de sker och vad de leder till. Du får en översikt av olika metoder och verktyg som används för tillståndskontroll och vi tittar på hur symptom av fel kan kopplas ihop med bakomliggande orsaker. I kursen ingår även ett avsnitt om olika reparationsmetoder för teknisk utrustning.

Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
4 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Den här webbkursen ingår i kursprogrammet Värdeskapande underhåll men kan även läsas fristående.

Target

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om tillståndsbaserat underhåll; när, hur ofta, var, hur och varför tillståndskontroll tillämpas och vilken effekt den ger.

Target group

Du som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industrin eller annan verksamhet där det krävs hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Subjects covered in the course

  • Tillståndskontroll
  • Sambanden mellan symptom och orsak
  • Undersökningsmetoder
  • Val av metod
  • Tillståndskontroll på maskinkomponenter
  • Reparationstekniker

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App