KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning

Den här kursen är för dig som arbetar med gatubelysningar eller elljusspår. Vi repeterar starkströmsföreskrifterna, går igenom viktiga punkter från elinstallationsreglerna och övar praktiska moment i KFI. Vi tar upp elsäkerhetslagen, aktsamhetskrav och ger tips på hur du tar fram egenkontrollprogram.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : KFI - Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Kursen genomförs endast i våra lokaler i Sundsvall.

Goal

Efter genomförd kurs ska du kunna planera och genomföra besiktning och kontroll av kablage och gatubelysning före och efter spänningssättning. Du ska även praktiskt kunna arbeta med de mätmetoder som ingår i kontroll före idrifttagning. Du har kännedom om den nya elsäkerhetslagen och hur den påverkar dig. Du har grunden klar för att bygga ditt företags egenkontrollprogram.

Target group

Elinstallatörer som t.ex. jobbar mot kommuner, elleverantörer, du som utför kabelförläggning i mark till gatubelysning och elljusspår, fastighetsbolag. Vi kan även kundanpassa för industri- och energibranschen.

Subjects covered in the course

  • Viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:1 ”Hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda”
  • Del 6 i standarden SS 436 40 00, utgåva 3 (Elinstallationsreglerna)
  • Praktiska övningsmoment i mätmetoder för skyddsledarens kontinuitet, utlösningsvillkoret, isolationsmätning och jordfelsbrytarens funktion
  • Genomgång av nya elsäkerhetslagen
  • Underlag för egenkontrollprogram
  • Praktiska mätningar med instrument i vår provmiljö

Regulations

ELSÄK-FS 2008:1, SS 436 40 00, utgåva 3

Competence

Elteknisk grundutbildning och erfarenhet inom installation.

Related courses: