KFI – Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution

Innan idriftsättning behöver varje elinstallation kontrolleras enligt företagets egenkontrollprogram. Under den här kursen lär du dig hur du utför inspektion och provning mot eldistributionsnät enligt ELSÄK FS 2022:1 och SS 436 40 00. Kursen blandar teori med praktiska moment.
This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
1 day
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund

Goal

Efter genomförd kurs ska du kunna planera och genomföra besiktning och kontroll av hög- och lågspänningsanläggning före och efter spänningssättning. Du ska även praktiskt kunna arbeta med de mätmetoder som ingår i kontroll före idrifttagning och ha teoretisk kännedom om övriga kontroller. Du har kännedom om den nya elsäkerhetslagen och hur den påverkar dig.

Target group

Du som arbetar med elinstallationsarbete i distributionsanläggningar. Distributionselektriker, projektör, beredare och arbetsledare.

Subjects covered in the course

  • Viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2022:1 ”Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda”
  • Viktiga punkter i standarden SS 436 40 00, utgåva 4 (Elinstallationsreglerna)
  • Praktiska övningsmoment i mätmetoder för skyddsledarens kontinuitet, utlösningsvillkoret, isolationsmätning och genomgång av nya elsäkerhetslagen
  • Teoretisk genomgång av ymermätning, mantelprov och jordtagsmätning
  • Genomgång av underlag av egenkontrollprogram

Regulations

ELSÄK-FS 2022:1 ”Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda”, SS 436 40 00, utgåva 4 (Elinstallationsreglerna)

Competence

Elteknisk grundutbildning och erfarenhet inom eldistribution.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App