Chefens ansvar för arbetsmiljön

Den här kursen ger en helhetsbild över lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet. Den ger kunskap i hur du hittar rätt och hanterar lagtexterna, dessutom visar den hur du ska förstå vilka arbetsmiljökrav som ni minst måste uppfylla för att verksamheten ska följa regelverket.

This classroom course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Chefens ansvar för arbetsmiljön
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 2 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Utbildningen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden. Utbildningen kan även genomföras online via Zoom eller Teams.

Goal

Efter kursen ska deltagaren ha grundläggande kunskaper i Chefens ansvar för arbetsmiljön. Kursen ger kunskap att hitta rätt och hantera lagtexterna samt förstå vilka arbetsmiljökrav som ni minst måste uppfylla för att verksamheten ska anses laglig.

Target group

Chefer på olika nivåer, arbetsmiljö- och säkerhetssamordnare, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, miljö- och kvalitetssamordnare revisorer inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

Subjects covered in the course

I Sverige finns det ingen allmän definition av arbetsmiljö. Det finns till exempel ingen Arbetsmiljöbalk som motsvarar Miljöbalken. Det gör att organisationer som vill vara lagliga och/eller följa lagkraven själva måste reda ut vilka arbetsmiljörelaterade lagar de omfattas av. Men vad är det minsta en chef med ansvar för arbetsmiljön måste kunna? Hur hittar du rätt bland, och hanterar bäst, lagtexterna? Och hur vet du vilka arbetsmiljökrav ni minst måste uppfylla för att följa regelverket?

 • Ledarskapets ABC
 • Varför arbetsmiljö?
 • Signaler och trovärdighet, baskunskaper om AML
 • Arbetsgivarens skyldigheter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, personligt ansvar, samverkan
 • Arbetstagarens skyldigheter
 • Delegering
 • Straffansvaret
 • Samordningsansvar
 • Samordningsansvar – BAS
 • Att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs

Related courses: