Riskbedömning av arbetsmiljön

Riskbedömning avser såväl den fysiska som den psykosociala arbetssituationen och utgör grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete. I denna kurs tar vi upp olika metoder för att identifiera, bedöma och åtgärda verksamhetens miljörisker. Att förebygga och hantera verksamhetens risker är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den här kursen syftar till att belysa och gå igenom hur en riskbedömning av arbetsmiljön rent praktiskt går till. Hur ser metodiken ut? Vilka metoder finns? Hur får jag med alla risker? Hur ska jag värdera dem på ett lämpligt och effektivt sätt?

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
3 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Goal

Efter utbildningen har deltagaren fått kunskaper i hur du genomför en riskbedömning av arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Deltagaren har fått genomföra praktikfall och vet vad arbetsmiljölagen säger om riskhantering.

Target group

Ledningsgrupper, chefer, arbetsmiljöingenjörer och skyddsombud.

Subjects covered in the course

Under utbildningen blandas teoretiska pass med exempel och praktikfall. Kursen avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov.

  • Grundläggande riskbegrepp - Faror och risker - Analys och bedömning
  • Krav på riskhantering i lagen - Vad måste minst göras?
  • Vad är en grovanalys och vad är nyttan? - Metodiken – Praktikfall
  • Risker i ledningssystemsperspektiv
  • Metoder för riskanalys
  • Att leda och delta i riskanalyser - De 2 faserna: Förberedelser, Genomförande, Rapportering
  • Mer om arbetsmiljöaspekter - riskkategorier - Att använda aspekterna
  • Arbetsmiljöarbetets lönsamhetspotential

Competence

Grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App