Riskbedömning av arbetsmiljön

Riskbedömning avser såväl den fysiska som den psykosociala arbetssituationen och utgör grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete. I denna kurs tar vi upp olika metoder för att identifiera, bedöma och åtgärda verksamhetens miljörisker. Att förebygga och hantera verksamhetens risker är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den här kursen syftar till att belysa och gå igenom hur en riskbedömning av arbetsmiljön rent praktiskt går till. Hur ser metodiken ut? Vilka metoder finns? Hur får jag med alla risker? Hur ska jag värdera dem på ett lämpligt och effektivt sätt?
WeekDateLocationLanguagePrice
42 16-18. okt. 2023 LivesändningSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Riskbedömning av arbetsmiljön
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 3 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan även läsas fristående.

Goal

Efter utbildningen har deltagaren fått kunskaper i hur du genomför en riskbedömning av arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Deltagaren har fått genomföra praktikfall och vet vad arbetsmiljölagen säger om riskhantering.

Target group

Ledningsgrupper, chefer, arbetsmiljöingenjörer och skyddsombud.

Subjects covered in the course

Under utbildningen blandas teoretiska pass med exempel och praktikfall. Kursen avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov.

  • Grundläggande riskbegrepp - Faror och risker - Analys och bedömning
  • Krav på riskhantering i lagen - Vad måste minst göras?
  • Vad är en grovanalys och vad är nyttan? - Metodiken – Praktikfall
  • Risker i ledningssystemsperspektiv
  • Metoder för riskanalys
  • Att leda och delta i riskanalyser - De 2 faserna: Förberedelser, Genomförande, Rapportering
  • Mer om arbetsmiljöaspekter - riskkategorier - Att använda aspekterna
  • Arbetsmiljöarbetets lönsamhetspotential

Competence

Grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Related courses: