Slutna utrymmen

Det finns många risker med arbete i slutna miljöer. Vår webbkurs främjar säkerhetstänket vid arbete i dessa miljöer. Utbildning går igenom regelverk, arbetsmetoder och exempel ur verkligheten.

Technical information

Course name : Slutna utrymmen
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 4 hours
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Efter genomförd kurs har du fått kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs vid uppdrag i slutna utrymmen. Kursen går igenom risker och tar upp vilka lagar och regler som är viktiga att följa, bland annat 1982:3 om ensamarbete och 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker. Kursen visar exempel på utrustning och hur ett räddningsuppdrag kan gå till.

Target group

Kursen vänder sig främst till chefer/ledare, medarbetare, yrkesgrupper som gör arbete i slutna utrymmen tex svetsare, besiktningsmän, mekaniker, grävmaskinister. Utbildningen kan även användas som repetitionsutbildning.

Subjects covered in the course

  • Begrepp och branscher
  • Lagar och regler
  • Arbetsutrustning och skyltar
  • Riskbedömning och riskanalys
  • Räddningsinsat

Related courses