Samordningsansvar

Som samordnare på fast drifts-/arbetsställe är du ansvarig för samordningen av arbetsmiljön och ska kunna styrka din kompetens. I den här kursen får du kunskaper om regelverket, rollerna och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
Type
E-learning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
2 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Target

Efter genomförd kurs ska du ha grundläggande kunskaper om din roll som samordningsansvarig. Du vet vad samordningsansvar innebär, vilket ansvar den samordningsansvarige har och hur det går till i praktiken.

Target group

Samordningsansvarig, platschef, underhållschef, produktionschef, arbetsledare, uppdragsansvarig, beställare, projektledare, arbetsmiljöingenjör, bolagsjurist, skyddsombud och alla som är intresserade av samordning av arbetsmiljön.

Subjects covered in the course

  • Din uppgift som samordningsansvarig
  • Samordning av arbetsmiljön
  • Roller, samordning och ansvar på fasta drift-/arbetsställen
  • Risker i arbetsmiljön
  • Lagar och föreskrifter
    Du lär dig begrepp som arbetsmiljöplan (AMP), riskbedömning, skyddsrond, systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur.
    När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma drift-/arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. Detta gäller alla slags drift-/arbetsställen. Samordningsansvaret på ett fast drift-/arbetsställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på den som råder över arbetsstället. Det företag eller den arbetsgivare som är samordningsansvarig ska se till att skyddsarbetet samordnas.

Competence

Inga förkunskapskrav.

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App