Samordningsansvar

När två eller flera företag samtidigt bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe ska det enligt arbetsmiljölagen finnas en utsedd person med samordningsansvar. Det här är en grundläggande kurs i vad samordningsansvar är och vilket ansvar du får när du tar på dig rollen som samordningsansvarig.
This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
1 day
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Goal

Efter genomförd kurs har du fått kunskap om arbetsmiljölagen och det som berör samordningsansvar enligt AML 3 kap 6-7 §. Du ska även känna till vilket ansvar du har när du tar på sig rollen som samordningsansvarig.

Target group

Chefer, lokalt samordningsansvarig, projektledare utan byggarbetsmiljösamordningsansvar, inköpare och skyddsombud.

Subjects covered in the course

Detta är en grundläggande kurs i vad samordningsansvar är och vilket ansvar du får när du tar på dig rollen som samordningsansvarig. Enligt arbetsmiljölagen ska det alltid utses en samordningsansvarig när två eller flera företag samtidigt bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe. Det bidrar till att öka säkerheten på din arbetsplats. Kursmoment:

  • Grunderna i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt översikt över de författningssamlingar som berör samordningsansvaret.
  • Grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet med grundkraven om risk- och konsekvensbedömningen vid större förändringar.
  • Kort genomgång av företagets systematiska arbetsmiljöarbete.
  • Regler vid arbete på fast driftställe och samordningsansvaret.
  • Innebörden av att arbeta på gemensamt arbetsställe.
  • Byggarbetsmiljösamordning.

Regulations

AML 3 kap 6-7 §

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App