Säkerhetskultur och engagemang för arbetsmiljö

De flesta är överens om att friska och välmående chefer och medarbetare skapar hållbara resultat i företaget. De flesta håller också med om att engagemang är avgörande för att lyckas. Hur skapar man engagemang? Finns det en struktur och systematik för det? Svar ja. Detta är den första delen i utbildningen. Den andra delen handlar om säkerhetskultur. Vad innebär egentligen det? Hur förstärker man säkerhetskulturen och vilken roll spelar engagemanget? För att lyckas så behövs det en genomgripande satsning där alla involveras. En ökad medvetenhet leder till ökad ansvarskänsla som i sin tur leder till förändrade attityder och förändrat beteende. Därför är det viktigt att samtliga medarbetare får möjlighet att tillsammans bygga en säkerhetskultur som kännetecknas av gemensamma värderingar.
WeekDateLocationLanguagePrice
10 04-06. mars 2024 LivesändningSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Säkerhetskultur och engagemang för arbetsmiljö
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 3 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan även läsas fristående. Vid företagsförlagd utbildning kan både tidsomfång och innehåll anpassas efter era behov.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Goal

Utbildningen syftar till att belysa och ge exempel på vad som skapar engagemang för arbetsmiljöarbetet. Utbildningen syftar också till att ge insikt och verktyg och för att utveckla ett bättre säkerhetsklimat och en starkare säkerhetskultur.

Target group

Arbetsmiljö- och säkerhetschefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Subjects covered in the course

Kursen syftar till att belysa och diskutera vad som skapar engagemang för arbetsmiljöarbetet samt möjligheter och utmaningar för att skapa ett gott säkerhetsklimat och en god säkerhetskultur. Vi kommer att utgå utifrån arbetsmiljöverkets teorier, metoder och verktyg. Vi kommer även att fördjupa oss i värderingar, attityder och kommunikationens utmaningar. Utbildningen är uppbyggd av en blandning av teori och övning för att öka förståelsen för de utmaningar som finns för att bygga en gemensam säkerhetskultur.

Del 1: Engagemang
 • Introduktion till centrala begrepp: arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
 • Vad menas med engagemang?
 • Krav på engagemang i lagar och ISO-standarder – finns det?
 • Att skapa engagemang – en genomgång av 10 viktiga faktorer
 • Övningar och reflektioner på tillit, aktiv ledning m fl
 • Workshop: Vilka faktorer är viktigast?
 • Fokus: Vårt Why!
Del 2: Säkerhetskultur
 • Sambandet mellan engagemang och stark säkerhetskultur
 • Sambandet mellan människa-teknik-organisation
 • Säkerhetskulturens tre nivåer – det man kan se, det man säger och det man har
 • Kännetecken för en stark säkerhetskultur
 • Chefens roll – den främsta kulturbäraren
 • Metoder och verktyg för att stärka säkerhetskulturen
 • BBS-beteendebaserad säkerhet
 • Vad skapar ett säkert beteende?
 • Vikten av att säga till
 • Workshop: Att våga säga till när någon gör fel
 • Metoder för att mäta och utveckla säkerhetskulturen
 • Säkerhetskultur och OSA – normer och värderingar styr
 • Flertalet övningar och reflektioner

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Competence

Inga förkunskaper krävs.

Related courses: