ELBAM

Bättre arbetsmiljö för dig som jobbar med el. Vår kurs ELBAM ger dig ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och har fokus på risker och förebyggande insatser som finns i elteknikbranschen.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Kursen är en anpassning av Bättre arbetsmiljö (BAM) för elbranschen.

ELBAM - Bättre arbetsmiljö EL. Elbranschens arbetsmiljöutbildning.

Goal

Efter genomförd kurs har du kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan och förebyggande insatser för en bättre arbetsmiljö.

Target group

Kursen riktar sig till dig som är chef, arbetsledare, ledande montör, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig eller arbetar med arbetsmiljöfrågor inom elbranschen. Kursen är även för dig som utför eller ansvarar för elarbeten inom andra branscher.

Subjects covered in the course

  • Regelstruktur och grunderna i Arbetsmiljölagen
  • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
  • Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljödelegering)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM
  • Organisatorisk arbetsmiljö - OSA
  • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Riskbedömning, arbetsmiljörisker
  • Mål för arbetsmiljöarbetet
  • Förebyggande arbetsmiljöarbete och praktiska exempel,

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App