ELBAM

Bättre arbetsmiljö för dig som jobbar med el. Vår kurs ELBAM ger dig ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och har fokus på risker och förebyggande insatser som finns i elteknikbranschen.
WeekDateLocationLanguagePrice
39 28-29. sep. 2023 LivesändningSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : ELBAM
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 2 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Kursen är en anpassning av Bättre arbetsmiljö (BAM) för elbranschen.

ELBAM - Bättre arbetsmiljö EL. Elbranschens arbetsmiljöutbildning.

Goal

Efter genomförd kurs har du kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan och förebyggande insatser för en bättre arbetsmiljö.

Target group

Kursen riktar sig till dig som är chef, arbetsledare, ledande montör, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig eller arbetar med arbetsmiljöfrågor inom elbranschen. Kursen är även för dig som utför eller ansvarar för elarbeten inom andra branscher.

Subjects covered in the course

  • Regelstruktur och grunderna i Arbetsmiljölagen
  • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
  • Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljödelegering)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM
  • Organisatorisk arbetsmiljö - OSA
  • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Riskbedömning, arbetsmiljörisker
  • Mål för arbetsmiljöarbetet
  • Förebyggande arbetsmiljöarbete och praktiska exempel,

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Related courses: