Arbete på väg, steg 2.2

Vår kurs Arbete på väg 2.2 är en förberedande utbildning för dig som ska certifieras enligt APV steg 2.2. Den riktar sig till dig som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Utbildningen är förberedande inför certifieringsprov på trafikverket. Mer info om certifiering samt hur du bokar certifieringsprov finns på trafikverket.se. Certifikatet gäller i 4 år.

Vi erbjuder koppling till kompetensdatabasen ID06 . Det innebär att du som har slutfört denna utbildning hos oss kan få den registrerad på ditt ID06-kort mot en mindre administrativ avgift.

Goal

Efter genomförd kurs har du goda kunskaper och förståelse för hur du ska agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Target group

Steg 2.2 är för dig som ska ansvara för utmärkningen av vägarbetsplatser, d.v.s. både etablering och avetablering samt underhåll av skyltningen under tiden vägarbetet pågår. Du som har genomgått steg 2.2 får även ansvara för eventuella vakter och lotsar samt tillfälliga trafikljus. Personal med steg 2-kompetens får leda och instruera personal med Steg 1-kompetens. Utbildningen vänder sig även till andra yrkesgrupper som bör ha denna kompetens såsom platschefer, personal med BAS-U ansvar, arbetsledare och trafikingenjörer.

Subjects covered in the course

  • Tillämpning av gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL)
  • Tillämpning av Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
  • Funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
  • Utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll.
  • Att leda och instruera personal med Steg 1 kompetens.
  • Tillämpning av aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras på arbetsplatsen.
  • Utplacering av trafik- och skyddsanordningar för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.

Regulations

Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen, Arbetsmiljölagen, Väglagen med tillhörande förordning och föreskrifter

Competence

Kursen kräver kompetens enligt APV Steg 1 (1.1, 1.2 och 1.3).

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App