Grundorsaksanalys

De flesta fel eller problem som uppstår i en verksamhet kan lösas på många olika sätt. Viljan att snabbt ta hand om situationen gör att det kan finnas en tendens att välja en lösning som är enkel att genomföra. Dock kan det medföra att den egentliga orsaken (grundorsaken), inte blir känd och problemet uppstår på nytt. I den här kursen lär du dig metoder för att hitta och åtgärda rotorsaken till att problem uppstår.
This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
1 day
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Kursen kan genomföras i våra lokaler, i era lokaler eller livesändas.

Goal

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om olika metoder och angreppssätt för att kunna hitta och åtgärda grundorsaker till fel och problem.

Target group

Utbildningen passar dig som arbetar i industriföretag, energiföretag, fastighetsbranschen eller annan arbetsplats har en strävan efter att minska antalet problem och driftsstopp.

Subjects covered in the course

Vid avhjälpande åtgärder är det vanligt att man tenderar behandla symptom i stället för bakomliggande orsaker till att felet uppstår. Om man väljer detta snabba tillvägagångssätt finns det stor risk att felet eller problemet återkommer. Kostnaderna för snabblösningar kan bli stora med tiden. Grundorsaksanalys eller Root Cause Analysis (RCA) är en metod som kan tillämpas vid såväl enkla som komplexa situationer och på olika nivåer inom verksamheten.

  • Introduktion till grundorsaksanalysarbetet
  • Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer
  • Hur symptom och grundorsaker kan identifieras
  • Datainsamling, strukturering och analys
  • Olika verktyg för systematisk fel- och problemlösning
  • PDCA-hjulet
  • Val av kostnadseffektiva lösningar och genomförande

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App