Pannoperatör - Certifieringstentamen

Enligt AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Reglerna för certifiering av pannoperatörer är framskjutna och gäller från 1 december 2025.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 hours
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Provet är uppbyggt av flervalsfrågor där endast ett alternativ är korrekt. Gränsen för godkänt resultat på provet är 70 %. Provet är uppbyggt i flera delar, på varje del krävs minst 50 % för godkänt. Maximal provtid är 2 timmar. Provet genomförs under övervakning av en provvakt.

 • Tillåtna hjälpmedel: AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar, tillhandahålls under provtillfället.
 • All elektronisk utrustning måste stängas av och lämnas in vid certifieringsprovet
 • Resultat meddelas via e-post inom en vecka efter certifieringsprovet

När du har fått godkänt resultat på provet kan du ansöka om certifiering hos certifieringsorganet RISE. Ansökan kostar 3 000 kr exkl. moms. Varje efterföljande år tillkommer 950 kr exkl. moms för upprätthållande av certifiering. Ansökan om certifiering måste inkomma till RISE inom 6 månader från tentamenstillfället.

Goal

Godkänt resultat på provet medför att du kan ansöka om certifiering hos certifieringsorganet RISE.

Target group

Pannoperatörer som avser certifiera sig enligt AFS 2017:3.

Subjects covered in the course

 • Kunskaper om kraven för fortlöpande tillsyn, pannans livslängd, kontroll och övervakning
 • De grundläggande principerna bakom pannor: termodynamik, överhettning och fasomvandling
 • ISO-standardenheter för temperatur, tryck, massa, densitet och energi
 • Hur pannan och de huvudkomponenter som är förbundna med pannan fungerar
 • Risker vid start och stopp
 • Risker vid eldning av olika bränslen
 • Pannans övervaknings- och säkerhetsutrustning
 • Nödsituationer som kan uppkomma vid användning av pannor
 • Krav vid ständig och periodisk övervakning
 • Egenskaper hos ånga, vatten och olja som hanteras över 110°C
 • Risker vid eldning av pannor där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd
 • Styr- och reglersystem
 • Säkerhetsrelaterade-, säkerhetskritiska- och övriga larm

Regulations

AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Competence

Det finns inga krav på genomförd utbildning innan du skriver certifieringsprovet. Du har möjlighet att skriva prov i samband med en lärarledd utbildning hos Trainor. Om du har särskilda behov som Trainor behöver ta hänsyn till i samband certifieringsprovet behöver du informera oss om dessa behov. Behoven ska styrkas med intyg i samband med ansökan.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App