Bättre arbetsmiljö (BAM)

Kursen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
WeekDateLocationLanguagePrice
16 17-18. apr. 2023 LivesändningSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Bättre arbetsmiljö (BAM)
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 2 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Utbildningen är företagsförlagd och vi kan anpassa både tidsomfång och innehåll efter era behov. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar med utgångspunkt i er verksamhet.

Goal

Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskaper i vad systematiskt arbetsmiljöarbete är samt känna till vad ett skyddsombudsstopp är för något. Du ska även kunna söka efter lagar och regelverk och ha en insikt i vad stress gör för din hälsa.

Target group

Chefer på alla nivåer, ledare, arbetsmiljöansvarig, säkerhetsansvariga, skyddsansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud och byggarbetsmiljösamordnare.

Subjects covered in the course

Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Kursen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor.
  • Grundläggande genomgång av lagar, regelverk, avtal och föreskrifter.
  • Chefens och skyddsombudets roller.
  • Riskanalys och handlingsplan.
  • Riskinventering.
  • Samordningsansvar.
  • Hälsofrämjande arbete.
  • Ergonomi.
  • Grunder i psykosocial arbetsmiljö.

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Related courses: