Bättre arbetsmiljö (BAM)

Kursen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Bättre arbetsmiljö (BAM)
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 2 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Utbildningen är företagsförlagd och vi kan anpassa både tidsomfång och innehåll efter era behov. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar med utgångspunkt i er verksamhet.

Goal

Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskaper i vad systematiskt arbetsmiljöarbete är samt känna till vad ett skyddsombudsstopp är för något. Du ska även kunna söka efter lagar och regelverk och ha en insikt i vad stress gör för din hälsa.

Target group

Chefer på alla nivåer, ledare, arbetsmiljöansvarig, säkerhetsansvariga, skyddsansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud och byggarbetsmiljösamordnare.

Subjects covered in the course

Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Kursen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor.
  • Grundläggande genomgång av lagar, regelverk, avtal och föreskrifter.
  • Chefens och skyddsombudets roller.
  • Riskanalys och handlingsplan.
  • Riskinventering.
  • Samordningsansvar.
  • Hälsofrämjande arbete.
  • Ergonomi.
  • Grunder i psykosocial arbetsmiljö.

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Related courses: