Nedtagning av nödställd i stolpe

Den som arbetar i en mast eller stolpe ska ha kunskap och förmåga att rädda sig själv eller ta ner en nödställd från en stolpe eller mast. Vi utbildar dig i den säkra och effektiva metoden PSR®.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Nedtagning av nödställd i stolpe
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Om utbildningen genomförs som företagsanpassad utbildning måste det finnas minst en stolpe som kan användas till kursens praktiska moment.

Goal

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna arbeta med PSR som arbetsmetod vid egen- och kamraträddning.

Target group

För dig som arbetar i en mast eller stolpe och ska kunskap om hur man räddar sig själv eller tar ner en nödställd.

Subjects covered in the course

PSR står för Positionering, Stöd och Räddning. Alltså ett arbetssätt och utrustning som medger egen- och kamraträddning i ett. Eftersom utrustningen används till vardags (och är tillverkad för användning i flera år) vet användaren exakt hur den ska användas om olyckan är framme. Vi kan även utbilda på den gamla EBR-metoden där nödutrustningen är förpackad separat och plomberad.

  • Lagar och normer
  • Användning av personlig skyddsutrustning
  • Användning av räddningsutrustningen
  • Prioritering vid räddning
  • Praktiska räddningsövningar
  • Omhändertagning av nödställd
  • Suspension trauma

Regulations

AFS 2000:6, IN071:18

Competence

Kursdeltagaren bör ha erfarenhet av att arbeta i trästolpe.

Related courses: