Första hjälpen vid elskada med HLR

När det inträffar oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet är de första minuterna mest kritiska. Vid elskador behövs ofta ytterligare kompetens för att kunna hjälpa på bästa sätt. I kursen Första hjälpen vid elskada med HLR varvas teori med praktiska övningar på egen docka.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
4 hours
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Efter genomförd utbildning får kursdeltagaren kompetenskort för genomförd utbildning i Förstahjälpen vid elskada med HLR, fickkort för elolyckor, vägledning vid elolycka (publikation från Elsäkerhetsverket), diplom för genomförd kurs i Första hjälpen vid elskada.

HLR-rådet rekommenderar årlig repetition av kunskaperna. Trainor erbjuder även webbkurserna Första hjälpen vid elolyckor och Första hjälpen vid skador och olyckor för repetition av dina teoretiska kunskaper.

Goal

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha grundläggande kunskaper i hjärt‐ och lungräddning. Kursdeltagaren ska kunna använda hjärtstartare, ge första hjälpen vid elolyckor samt ha modet att våga hjälpa till vid olyckor.

Target group

Alla som arbetar där risken finns att elskador kan förekomma.

Subjects covered in the course

 • Vad säger lagen? / Krav på utbildning för el‐relaterade arbeten.
 • Vad innebär det att vara första hjälpare?
 • Introduktion till elolyckor (Vad händer i kroppen? Varför uppstår de?)
 • Generella åtgärder vid elolycka
 • Vikten av snabba insatser
 • L-ABC
 • Först på olycksplatsen (Prioritering, Livsfarligt läge)
 • Larmning
 • Vad är ett hjärtstopp?
 • Medvetande- och andningskontroll
 • Hjärt‐ och lungräddning (bröstkompressioner och inblåsningar)
 • Hjärtstartare
 • Luftvägsstopp
 • Stabilt sidoläge
 • Blödningar
 • Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Brännskador
 • Rygg- och nackskador
 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner och mental chock)
 • Vad händer efter en elolycka?
 • Förebyggande av elolyckor
 • Vikten av underhåll och uppdatering av kunskaperna

Regulations

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i AFS 1999:7.

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App