D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator

I kursen får deltagaren kunskap i hur hjärt- och lungräddning med defibrillator ska användas vid olycksfall eller akut sjukdom där åtgärder omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska. Därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen. Detta är nödvändigt för händelser som olycksfall eller akut sjukdom.

17. sep. 2024
See hours
17. sep. 2024 - 13:00:16:00
Swedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
4 hours
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Efter utbildningen – öva gärna regelbundet på Hjärt- och lungräddning.
HLR-rådet rekommenderar årlig repetition av kunskaperna. Trainor erbjuder även webbkursen Första hjälpen vid skador och olyckor för repetition av dina teoretiska kunskaper.

Goal

Efter utbildning ska deltagaren ha självförtroende till - och kunskap - att ingripa omedelbart vid olycksfall och akut sjukdom på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner.

Target group

Alla

Subjects covered in the course

  • Hjärtkompression
  • Konstgjord andning
  • Defibrillator
  • Stabilt sidoläge Kursen tar även upp hur plötsligt insjuknande och lättare skador ska behandlas och hur livsuppehållande åtgärder utförs i väntan på ambulans.

Regulations

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i AFS 1999:7.

Competence

Inga förkunskaper krävs

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App