D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator

I kursen får deltagaren kunskap i hur hjärt- och lungräddning med defibrillator ska användas vid olycksfall eller akut sjukdom där åtgärder omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska. Därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen. Detta är nödvändigt för händelser som olycksfall eller akut sjukdom.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 4 hours
Language:Swedish
Provider : Trainor

Efter utbildningen – öva gärna regelbundet på Hjärt- och lungräddning.
HLR-rådet rekommenderar årlig repetition av kunskaperna. Trainor erbjuder även webbkursen Första hjälpen vid skador och olyckor för repetition av dina teoretiska kunskaper.

Goal

Efter utbildning ska deltagaren ha självförtroende till - och kunskap - att ingripa omedelbart vid olycksfall och akut sjukdom på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner.

Target group

Alla

Subjects covered in the course

  • Hjärtkompression
  • Konstgjord andning
  • Defibrillator
  • Stabilt sidoläge Kursen tar även upp hur plötsligt insjuknande och lättare skador ska behandlas och hur livsuppehållande åtgärder utförs i väntan på ambulans.

Regulations

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i AFS 1999:7.

Competence

Inga förkunskaper krävs

Related courses: