Bas-P och Bas-U – Grund

Är du involverad i byggprojekt? Den här tvådagarskursen ger dig kunskaper identifiera och hantera potentiella risker i både planerings- och utförandefasen. Vår kurs följer den nya regelstrukturen och ger dig kunskaper om de olika rollernas ansvar och uppgifter. Vi lägger extra fokus på AMP med praktiska övningar och exempel. Efter godkänt prov får du intyg som dokumenterar din kompetens enligt de nya regelverken.

Week 44
29-30. okt. 2024
See hours
29. okt. 2024: 08:30 - 16:30
30. okt. 2024: 08:30 - 16:30
SwedishSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Type
Classroom
Course duration
2 days
Language
Swedish
Provider
Trainor

Har du gått Bas-P / Bas-U utbildning tidigare och behöver repetera? Arbetsmiljöverket rekommenderar en uppdateringskurs vart 5:e år för att ha full koll på den senaste lagstiftningen. Vår en-dagskurs eller vår eLearning lämpar sig bra för repetition.

Nu har du även möjlighet att certifiera dig som Bas-P eller Bas-U hos Trainor via certifieringsorganet RISE. Önskar du skriva certifieringstentamen i samband med kursen? Kontakta oss för bokning!

Vi erbjuder koppling till kompetensdatabasen ID06 . Det innebär att du som har slutfört denna utbildning hos oss kan få den registrerad på ditt ID06-kort mot en mindre administrativ avgift.

Goal

Efter genomförda kurser har du kunskap för att kunna utföra ditt arbete i din roll som Byggherre, Bas-P, Bas-U eller Projektör. Du känner väl till det ansvar som ingår i rollen. Du vet hur du ska gå tillväga för att ta fram en arbetsmiljöplan. Du har verktyg för att kunna tillämpa riskanalyser på arbetsplatsen.

Target group

Du som är samordningsansvarig, byggarbetsmiljösamordnare, byggherre, chef, arbetsledare, skyddsingenjör, installatör, projektör, tekniker, facklig företrädare eller skyddsombud.

Subjects covered in the course

I den här tvådagarskursen för byggarbetsmiljösamordnare finns, utöver innehållet i vår grundkurs, ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalys. Den första dagen behandlar teoretiskt grunderna i byggarbetsmiljöansvaret medan dag två har ett mer praktiskt fokus med övningar och diskussioner. Här får du öva upprättande av arbetsmiljöplan och hur du ska tänka kring risker både vid planering och utförande av arbete.

  • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter (kursen är uppdaterad och följer den nya regelstrukturen)
  • Bas-P, Bas-U och Byggherreansvar och arbetsuppgifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Arbetsmiljöplan
  • Riskanalyser
  • Skyddsorganisation, skyddsronder
  • Samordning och uppföljning
  • Tillämpning och fördjupning genom diskussioner och övningar
  • Kunskapsprov

Regulations

1 januari 2025 ändras regelverket för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Kursen är uppdaterad och följer den nya regelstrukturen. Vi går även igenom skillnaderna mellan det gällande och det nya regelverket.

Competence

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App