Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar

Den här tvådagarskursen ger dig kunskaper för att kunna agera som BAS-P och BAS-U. Du får övergripande kunskap om roller, arbetsmiljöarbete och de olika föreskrifter (AFS) som berör din roll. Kursen har ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalyser.
10-11. juni 2024
See hours
10. juni 2024 - 08:00:16:00
11. juni 2024 - 08:00:16:00
Swedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Nu har du även möjlighet att certifiera dig som BAS-P eller BAS -U hos Trainor via certifieringsorganet RISE. Önskar du skriva certifieringstentamen i samband med kursen? Kontakta oss för bokning!

Goal

Efter genomförda kurser har du kunskap för att kunna utföra ditt arbete i din roll som BAS-P och BAS-U. Du känner väl till det ansvar som ingår i rollen. Du vet hur du ska gå tillväga för att ta fram en arbetsmiljöplan. Du har verktyg för att kunna tillämpa riskanalyser på arbetsplatsen.

Target group

Alla som är samordningsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare, chefer, skyddsingenjörer, installatörer, arbetsledare, tekniker, fackliga företrädare eller skyddsombud.

Subjects covered in the course

I den här tvådagarskursen för byggarbetsmiljösamordnare finns, utöver innehållet i vår grundkurs, ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalys. Den första dagen behandlar teoretiskt grunderna i byggarbetsmiljöansvaret medan dag två har ett mer praktiskt fokus med övningar och diskussioner. Här får du öva upprättande av arbetsmiljöplan och hur du ska tänka kring risker både vid planering och utförande av arbete.

  • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter
  • BAS-P, BAS-U och Byggherreansvar och arbetsuppgifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Arbetsmiljöplan
  • Riskanalyser
  • Skyddsorganisation, skyddsronder
  • Samordning och uppföljning
  • Tillämpning och fördjupning genom diskussioner och övningar
  • Kunskapsprov

Regulations

1 januari 2025 ändras regelverket för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. I kursen går vi igenom skillnaderna mellan det gällande och det nya regelverket.

Competence

Grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Föräkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Läs mer om våra utbildningar i BAS-P och BAS-U här!

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App