Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar

Kursens ger dig kunskaper för att kunna agera som BAS-P och BAS-U. Du får en översiktlig kunskap om roller, arbetsmiljöarbete, de olika föreskrifter (AFS) som berör din roll. Tvådagarskursen har ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalyser.
WeekDateLocationLanguagePrice
45 07-08. nov. 2023 SolnaSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Två dagar
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 2 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Nu har du även möjlighet att certifiera dig som BAS-P eller BAS -U hos Trainor via certifieringsorganet RISE. Önskar du skriva certifieringstentamen i samband med kursen? Kontakta oss för bokning!

Goal

Efter genomförda kurser har du kunskap för att kunna utföra ditt arbete i din roll som BAS-P och BAS-U. Du känner väl till det ansvar som ingår i rollen. Du vet hur du ska gå tillväga för att ta fram en arbetsmiljöplan. Du har verktyg för att kunna tillämpa riskanalyser på arbetsplatsen.

Target group

Alla som är samordningsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare, chefer, skyddsingenjörer, installatörer, arbetsledare, tekniker, fackliga företrädare eller skyddsombud.

Subjects covered in the course

I den här tvådagarskursen för byggarbetsmiljösamordnare finns, utöver innehållet i vår grundkurs, ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalys. Den första dagen behandlar teoretiskt grunderna i byggarbetsmiljöansvaret medan dag två har ett mer praktiskt fokus med övningar och diskussioner. Här får du öva upprättande av arbetsmiljöplan och hur du ska tänka kring risker både vid planering och utförande av arbete.

  • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter
  • BAS-P, BAS-U och Byggherreansvar och arbetsuppgifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Arbetsmiljöplan
  • Riskanalyser
  • Skyddsorganisation, skyddsronder
  • Samordning och uppföljning
  • Tillämpning och fördjupning genom diskussioner och övningar
  • Kunskapsprov

Competence

Grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Föräkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Läs mer om våra utbildningar i BAS-P och BAS-U här!

Related courses: