Certifierad mätarmontör

Med vår populära kurs Certifierad mätarmontör lär du dig både teorin och praktiken rörande värme- och kylamätning. Du lär dig mer om dimensionering, felsökning, mätmetoder, flödesgivare och installation. Detta ger grunden till den certifiering som ger dig rätten att kalla dig Certifierad mätarmontör enligt Energiföretagen Sveriges auktorisationsregler. Kursen Certifierad mätarmontör vänder sig till dig som vill få en djup kunskap i hur värme- och kylamätare fungerar i teorin och praktiken.
12-13. mars 2024
See hours
12. mars 2024 - 09:00:16:00
13. mars 2024 - 09:00:16:00
Swedish
14-15. mai 2024
See hours
14. mai 2024 - 09:00:16:00
15. mai 2024 - 09:00:16:00
Swedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Utbildningen genomförs hos One Nordic i Arlöv

Efter genomförd utbildning med godkänt prov, samt övriga certifieringskrav uppfyllda, ansöker du om licens från Energiföretagen Sverige, Auktorisationsnämnden för mätarmontörer, 101 53 Stockholm

Goal

Energiföretagen Sverige har ställt krav på att företag i branschen ska ha certifierade mätarmontörer. Många kunder ställer redan detta krav i sina upphandlingar och syftet är att de ska kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla. Efter genomförd utbildning med godkänt prov, samt övriga certifieringskrav uppfyllda, ansöker du om licens från Energiföretagen Sverige, Auktorisationsnämnden för mätarmontörer, 101 53 Stockholm

Target group

Kursen vänder sig till montörer verksamma hos värmeverk och entreprenörer, och som vill bli certifierade enligt Svensk Fjärrvärmes riktlinjer.

Subjects covered in the course

  • Värmemätare – Teori, lagar och förordningar.
  • Mätmetoder och flödesgivare.
  • Fjärrkyla och fjärrkylcentraler.
  • Kommunikation och åskskydd.
  • Dimensionering av värmemätare.
  • Arbetsmiljö och säkerhet.
  • Tryckbärande anordningar.
  • Elsäkerhet för mätarmontörer.
  • Praktiska övningar i laboratorium med: Byte av värmemätare, felsökning i fält och kundcentralen.

Regulations

För certifiering krävs: Godkänt på teoretiskt prov Genomförd utbildning Heta Arbeten Intyg om produktspecifik information från leverantör för mätare som du monterar. Intyget får vara max 2 år gammalt. Intyg på praktisk erfarenhet med minst 20 kompletta mätarbyten.

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs

Technical information

Course manual

Yes, a physical course manual will be provided at course start.

Related courses

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App