Certifierad mätarmontör

Med vår populära kurs Certifierad mätarmontör innehåller både teoretiska och praktiska moment för värme- och kylamätning. Du lär dig mer om dimensionering, felsökning, mätmetoder, flödesgivare och installation. Detta ger grunden till den certifiering som ger dig rätten att kalla dig Certifierad mätarmontör enligt Energiföretagen Sveriges auktorisationsregler. Kursen Certifierad mätarmontör vänder sig till dig som vill få en djup kunskap i hur värme- och kylamätare fungerar i teorin och praktiken.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Utbildningen genomförs i ett ackrediterat labb för mätare. Vår utbildning genomförs från och med mars 2024 i ONE Nordics lokaler i Arlöv, Malmö.

Efter genomförd utbildning med godkänt prov, samt övriga certifieringskrav uppfyllda, ansöker du om licens från Energiföretagen Sverige, Auktorisationsnämnden för mätarmontörer, 101 53 Stockholm

Goal

Energiföretagen Sverige har ställt krav på att företag i branschen ska ha certifierade mätarmontörer. Många kunder ställer redan detta krav i sina upphandlingar och syftet är att de ska kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Target group

Kursen vänder sig till montörer verksamma hos värmeverk och entreprenörer, som vill bli certifierade enligt riktlinjer från Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) . Energiföretagen Sverige rekommenderar från den 1 juni 2017 att medlemsföretagen ska ställa krav på att endast certifierade mätarmontörer hanterar energimätare.

Subjects covered in the course

 • Värmemätare – Teori, lagar och förordningar.
 • Mätmetoder och flödesgivare.
 • Fjärrkyla och fjärrkylcentraler.
 • Kommunikation och åskskydd.
 • Dimensionering av värmemätare.
 • Arbetsmiljö och säkerhet.
 • Tryckbärande anordningar.
 • Elsäkerhet för mätarmontörer.
 • Praktiska övningar i laboratorium med: Byte av värmemätare, felsökning i fält och kundcentralen.

Regulations

För certifiering krävs:

 • Genomgått teoretisk utbildning om värmemätare, lagar och förordningar, dimensionering av värmemätare, fjärrkyla teori, kommunikation, åskskydd, felsökning, trycksatta anordningar, elsäkerhet och arbetsmiljö .
 • Godkänt på teoretiskt prov. Provet är webbaserat och öppnas dagen efter kursens sista dag.
 • Certifikat från kursen Heta Arbeten.
 • Intyg om produktspecifik information från leverantör för mätare som du monterar. Intyget får vara max 2 år gammalt.
 • Intyg på praktisk erfarenhet med minst 20 kompletta mätarbyten.

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs

Technical information

Course manual

Yes, a physical course manual will be provided at course start.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App