Elsäkerhet i praktiken

Arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrifter säger att den som arbetar där det finns elektrisk fara ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna. Den här utbildningen lär företaget, på plats, hur ni arbetar elsäkert. Vi går igenom allt från hur ni ska tolka elsäkerhetsverkets föreskrifter till hur ni implementerar dem i er verksamhet.
This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
1 day
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Goal

Efter kursen ska deltagaren genom kunskap i elsäkerhetsverkets föreskrifter och praktiska övningar kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett elsäkert sätt.

Target group

Alla som arbetar med underhåll och service.

Subjects covered in the course

  • Elhuset
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2017:2-4, 2022:1-3
  • 50110-1 – Skötsel av elektriska anläggningar
  • Rollen elsäkerhetsledare
  • Elfaran
  • Checklista riskbedömning
  • Praktiska övningar på egen maskinutrustning

Regulations

Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2017:2-4, 2022:1-3

Competence

Inga förkunskaper krävs.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App