Elsäkerhet på bygg- och anläggningsplatser

Det finns många faror på Bygg- och anläggningsplatser. Vet du vilka de elektriska farorna är? Den här kursen ger dig de nödvändiga kunskaperna om elsäkerhet så att du kan arbeta säkert och undvika olyckor.

Technical information

Course name : Elsäkerhet på bygg- och anläggningsplatser
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 1 hours
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Kursen ger personal på bygg- och anläggningsplatser nödvändig kunskap om elsäkerhet så att de kan arbeta tryggt och undvika olyckor.

Target group

Snickare, byggnadsarbetare, betongarbetare, murare, anläggningsarbetare, maskinförare, svetsare, rörmokare, rörläggare och annan personal som utför byggnadsmässiga uppgifter som takläggning och liknande.

Subjects covered in the course

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. De ska inte bara minimera riskerna för olyckor, utan även ansvara för arbetstagarens fysiska hälsa och välmående. Utbildningen går bland annat igenom säkra inkopplingar av fasta och provisoriska anläggningar, hur du anmäler olyckor, elfaran och vad som kan hända vid en strömgenomgång.

  • Skador vid elektricitet
  • Säker inkoppling av fasta och provisoriska anläggnigngar
  • Användning av förlängningssladdar
  • Jordfelsbrytare
  • Skadad utrustning
  • Anmälan av olyckor

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs

Related courses