Kemiska arbetsmiljörisker

Exponering för kemiska riskkällor förekommer i ett flertal branscher och kan innebära allvarliga konsekvenser för användarens hälsa. För en säker hantering behöver du kunskap om risker med kemiska produkter, riskbedömning och nödvändiga skyddsåtgärder enligt gällande regler och föreskrifter. Kursen har fokus på härdplaster och uppfyller de teoretiska kraven på utbildning enligt föreskrifterna AFS 2014:43.
This classroom course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
1 day
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Kursen livesänds eller genomförs i våra lokaler, eller på plats hos kund.

Goal

Efter kursen har deltagaren fått förståelse om de kemiska arbetsmiljörisker, inklusive härdplasterna, som förekommer i verksamheten och de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt enligt gällande föreskrifter.

Target group

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med kemiska arbetsmiljörisker i rollen arbetstagare, arbetsgivare, byggarbetsmiljösamordnare, byggherre, installatör, projektör, skyddsombud eller egna företagare.

Subjects covered in the course

De kemiska riskkällor som förekommer i din verksamhet ska identifieras, riskerna ska bedömas och åtgärdas. I den här kursen får du kunskap om de kemiska risker som kan förekomma, de risker arbete med dem kan innebära och de skyddsåtgärder du behöver vidta för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du får även lära dig de lagar och föreskrifter som reglerar användningen av kemiska arbetsmiljörisker, hur du riskbedömer och genomgång av säkerhetsdatablad med praktiska övningar.

 • Arbetsmiljölagen och närliggande föreskrifter
 • Reach, CLP
 • Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43)
 • Riskbedömning av kemiska produkter
 • Toxikologi och hälsorisker
 • Härdplaster och allergiframkallande produkter
 • Andra kemiska produkter med farosymboler
 • Klassificering och märkning
 • Genomgång säkerhetsdatablad och skyddsblad inklusive övningar
 • IT-stöd för hantering av säkerhetsdatablad
 • Skyddsåtgärder
 • Första hjälpen
 • Substitution Kursen avslutas med skriftligt prov.

Regulations

Arbetsmiljölagen, AFS 2014:43

Competence

Inga förkunskaper krävs.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App