Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Vårt arbetsmiljöprogram ger dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor eller har ett arbetsmiljöansvar på din arbetsplats, en komplett grund för ett professionellt arbete med arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare är vårt heltäckande program för dig som är arbetsmiljöansvarig, arbetsmiljöutvecklare eller skyddsombud. I programmet ingår 7 lärarledda utbildningar och ett projektarbete, totalt 19 kursdagar, dessutom ingår 7 av Trainors webbkurser. Programmet genomförs under ett år.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 19 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöombud är vårt heltäckande program för dig som är arbetsmiljöansvarig, arbetsmiljöutvecklare eller skyddsombud. I programmet ingår 7 lärarledda utbildningar och ett projektarbete, totalt 19 kursdagar, dessutom ingår 7 av Trainors webbkurser. Programmet genomförs under ett år.

Goal

Utbildningsprogrammet ger deltagarna goda och breda kunskaper i hela arbetsmiljöområdet som de kan bidra med i sina tjänster som arbetsmiljöansvariga eller KMA:are.

Target group

Alla som har en ledande befattning och arbetar med arbetsmiljöfrågor eller ansvarar för arbetsmiljön. Produktionschefer, driftchefer, KMA:are, säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, arbetsledare, skyddsombud, skyddsingenjörer, arbetsmiljöingenjörer med flera.

Subjects covered in the course

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs

Related courses: