Elsäkerhet vid arbete - EvA

Alla vet att det är riskfyllt att arbeta med elektriska starkströmsanläggningar och att riskerna ökar när flera företag är på samma arbetsplats. Därför är det viktigt att du kan aktuella lagar och förordningar, branschanvisning samt standarder. Vi hjälper dig att få koll på vad som gäller så att du kan arbeta säkert. Elsäkerhet vid arbete - EvA är en branschanvisning från Installatörsföretagen som kompletterar SS-EN 50110-1. I kursen lär du dig elsäkerhet vid arbete och skötsel av elanläggningar, du får ett personligt intyg när du har klarat kursen.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Elsäkerhet vid arbete - EvA
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 8 hours
Language:Swedish
Provider : Trainor

Goal

Du får kunskaper i Arbetsmiljölagen, EvA – elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar. Du får fördjupning i Branschanvisningen EvA- Elsäkerhet vid Arbete från Installatörsföretagen. Dessutom berör vi innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning.

Target group

All personal som ansvarar för, arbetar i eller deltar i skötsel av elektriska starkströmsanläggningar.

Subjects covered in the course

Vi går igenom Arbetsmiljölagen, branschanvisningen EvA – elsäkerhet vid arbete och standarden SS-EN 50 110-1, Skötsel av elektriska anläggningar. Kursen avslutas med ett kunskapsprov. Godkänd kursdeltagare får personligt intyg. Det bygger på Arbetsmiljölagen, Branschanvisningen EvA samt standarden SS-EN 50 110-1 utgåva 3. Du kan använda branschanvisningen som en handbok när du arbetar med driftsatta anläggningar.

  • Arbetsmiljölagen och standardens krav och råd
  • Branschanvisningen EvA-Elsäkerhet vid Arbete
  • Övningar i riskbedömning
  • Arbetsgivarens ansvar för elsäkerhet vid arbete
  • Innehavarens ansvar för elanläggningen
  • Arbetsmetoder
  • Elolycksfall
  • Elfaran
  • Skyltning

Regulations

Kursen baseras på Elsäkerhet vid arbete - EvA, en branschanvisning från Installatörsföretagen, och SS-EN 50110-1

Competence

Erfarenhet av elanläggningar.

Related courses: