El för mekaniker_

Med ökad praktisk kompetens inom el hos företagets underhållspersonal kan onödiga stopp i produktionen förkortas. I vår utbildning El för mekaniker lär du dig att på ett säkert sätt felsöka och byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande.

Goal

Att öka kunskaperna för att på ett säkert sätt kunna utföra enklare elarbeten för att motverka kortare stopp i produktionen. Kursdeltagaren kommer kunna felsöka, byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande apparater.

Target Group

Mekaniker, underhållspersonal, reparatörer och de som arbetar praktiskt med el men som inte har auktorisation.

Courses in this course program (4)

1/4
Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal

Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal

Det här är en elsäkerhetskurs för personal som ska utföra enklare driftuppgifter såsom byte av säkringar och återställning av skydd i elinstallationer eller utföra icke-elektriskt arbete i närheten av elektriska installationer. I webbkursen ingår även Första hjälpen vid elskador.
Learning type:
E-learning
Duration:
1 hours
2/4
El för mekaniker del 1

El för mekaniker del 1

Med ökad praktisk kompetens inom el hos företagets underhållspersonal kan onödiga stopp i produktionen förkortas. I vår utbildning El för mekaniker lär du dig att på ett säkert sätt felsöka och byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande.
Learning type:
Classroom
Duration:

2 days

3/4
KFI  - Kontroll före idrifttagning

KFI - Kontroll före idrifttagning

Kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI - Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning
Learning type:
E-learning
Duration:
3 hours
4/4
El för mekaniker del 2

El för mekaniker del 2

Med ökad praktisk kompetens inom el hos företagets underhållspersonal kan onödiga stopp i produktionen förkortas. I vår utbildning El för mekaniker lär du dig att på ett säkert sätt felsöka och byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande.
Learning type:
Classroom
Duration:

2 days

Contact us if you are interested in purchasing this course program and we will do our best to help you!

Related courses: