Kemiska arbetsmiljörisker webbkurs med webinar

Exponering för kemiska riskkällor förekommer i ett flertal branscher och kan innebära allvarliga konsekvenser för användarens hälsa. För en säker hantering behöver du kunskap om farliga kemiska produkter, riskbedömning och nödvändiga skyddsåtgärder enligt gällande regler och föreskrifter. Kursen har fokus på härdplaster och uppfyller de teoretiska kraven på utbildning enligt föreskrifterna AFS 2014:43.

Goal

Efter kursen har deltagaren fått förståelse om de kemiska arbetsmiljörisker som kan förekomma på den egna arbetsplatsen och de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt enligt gällande föreskrifter.

Target Group

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med kemiska arbetsmiljörisker i rollen arbetstagare, arbetsgivare, byggarbetsmiljösamordnare, byggherre, installatör, projektör, tillverkare, skyddsombud eller egen företagare.

Courses in this course program (2)

1/2
Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker

Exponering för kemiska riskkällor förekommer i ett flertal branscher och kan innebära allvarliga konsekvenser för användarens hälsa. För en säker hantering behöver du kunskap om farliga kemiska produkter, riskbedömning och nödvändiga skyddsåtgärder enligt gällande regler och föreskrifter. Kursen har fokus på härdplaster och uppfyller de teoretiska kraven på utbildning enligt föreskrifterna AFS 2014:43.
Learning type:
E-learning
Duration:
4 hours
2/2
Kemiska arbetsmiljörisker webinar

Kemiska arbetsmiljörisker webinar

Den här delen av kursen Kemiska arbetsmiljörisker består av ett webbsänt seminarium där vår utbildare går igenom riskfyllda moment i hanteringen, nödvändiga skyddsåtgärder och teknik utifrån de ämnen som deltagarna hanterar i sin vardag. Du läser med fördel webbkursen före Webinaret.
Learning type:
Classroom
Duration:

1 day

Contact us if you are interested in purchasing this course program and we will do our best to help you!

Related courses: