Arbetsmiljö - Lagar och regler

Kursen ger dig övergripande bild om hur regelverken kring arbetsmiljö är uppbyggda och en genomgång av de viktigaste delarna. Du lär genom att lyssna på intervjuer med arbetsmiljöexperten Janke Wikholm, läser sammanfattande textavsnitt och svarar på kontrollfrågor.

Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
2 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Det här är en fristående kurs i vårt kurspaket Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Gemensamt för dessa kurser är att du kan välja om du vill läsa kursen via trainor.se (här finns texter, bilder och intervjuer med vår arbetsmiljöexpert samt kunskapstest). Eller så kan du lyssna på hela kursen i vår podd "Heja arbetsmiljön" (som finns där poddar finns) när du promenerar, kör bil eller ligger i hängmattan.

Target

Efter genomgången kurs ska du förstå vad som behövs för att verka inom arbetsmiljölagens ramar och framförallt varför.

Target group

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare och alla som är intresserade av arbetsmiljö.

Subjects covered in the course

Kursen ger dig ett enkelt verktyg för att säkerställa att det på arbetsplatsen finns rätt kunskaper för att följa lagstiftningen och - inte minst - för skapa ett välmående och effektivt arbetsklimat.

  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljölagen (AML)
  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöförordningen (AMF)
  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
  • Om en olycka inträffar
  • Skyldigheter och ansvar
  • SAM och riskbedömningar
  • Praktiskt arbetsmiljöarbete

Regulations

AML, AMF, AFS 2001:1, AFS 2015:4

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App