Arbetsmiljö - Lagar och regler

Kursen ger dig övergripande bild om hur regelverken kring arbetsmiljö är uppbyggda och en genomgång av de viktigaste delarna. Du lär genom att lyssna på intervjuer med arbetsmiljöexperten Janke Wikholm, läser sammanfattande textavsnitt och svarar på kontrollfrågor. Kursen finns också som podd. Du kan alltså - om du vill - ta en välbehövlig promenad och samtidigt lyssna dig igenom hela kursen.

Technical information

Course name : Arbetsmiljö - Lagar och regler
Course manual : No
Type : E-learning
Estimated duration : 2 hours
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Det här är en fristående kurs i vår serie av webbkurser som handlar om din arbetsmiljö. Gemensamt för kurserna är att du kan välja om du vill läsa kursen via trainor.se (här finns texter, bilder och intervjuer med vår arbetsmiljöexpert samt kunskapstest). Eller så kan du lyssna på hela kursen i vår podd "Heja arbetsmiljön" (som finns där poddar finns) när du promenerar, kör bil eller ligger i hängmattan.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Target

Efter genomgången kurs ska du förstå vad som behövs för att verka inom arbetsmiljölagens ramar och framförallt varför.

Target group

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare och alla som är intresserade av arbetsmiljö.

Subjects covered in the course

Kursen ger dig ett enkelt verktyg för att säkerställa att det på arbetsplatsen finns rätt kunskaper för att följa lagstiftningen och - inte minst - för skapa ett välmående och effektivt arbetsklimat.

  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljölagen (AML)
  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöförordningen (AMF)
  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
  • Om en olycka inträffar
  • Skyldigheter och ansvar
  • SAM och riskbedömningar
  • Praktiskt arbetsmiljöarbete

Regulations

AML, AMF, AFS 2001:1, AFS 2015:4

Related courses