Arbete på väg, steg 1.1, 1.2 och 1.3

Vår kurs Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3 är en komplett utbildning för dig som ska utföra vägarbete, arbeta med väghållningsfordon, utföra trafikvaktsarbete samt delta vid arbetet med trafikanordningar. Kursen ger dig förståelse för vilka risker som finns vid vägarbete och hur de kan förebyggas för att göra dig till en säker medarbetare.
Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
3 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.
5cceeb6a-f2ff-11ed-b651-ae85d0deab15_Layer1.png
621f64a2-f2ff-11ed-b74e-ae85d0deab15_Layer2.png
677fe29b-f2ff-11ed-b36b-0217d4f7d8c7_Layer3.png

Target

Efter den här kompletta kursen har du grundkompetens att utföra vägarbete, arbeta med väghållningsfordon, utföra trafikvaktsarbete samt delta vid arbetet med trafikanordningar.

Target group

Kursen är lämplig för dig som bland annat arbetar som

 • utsättare
 • förare av väghållningsfordon som plogar, saltar, sandar etc och för dig som använder servicefordon och utför projekteringsarbeten samt för dig som utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.
 • beläggningspersonal.
 • medarbetare till person med steg 2 krav, lots etc
 • vakt och även utför lotsning.
 • framför ditt eget väghållningsfordon.

Subjects covered in the course

Kursen är uppdelar i tre delar:

 • Steg 1.1 - Allmän grundkompetens
 • Steg 1.2 - Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon
 • Steg 1.3 - Grundkompetens för att få utföra vägarbete
  Kursens innehåll ger dig allmän grundkompetens om gällande lagar och regler för personer som utför vägarbeten samt hur säkerhetsreglerna tillämpas på arbetsplatsen.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande.
 • Kunskap om instruktion som person med steg 2 kompetens förmedlar
 • Trafiksäkert väghållningsarbete och transporter
 • Trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn
 • Risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
 • Personlig skyddsutrustning
  Du kommer också att lära dig om sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet samt hur en säker arbetsplats skapas.

Regulations

TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App